kernenergie

voor democratie, vrije keuze  & echte oplossingen!

Kernenergie

De DP pleit voor een totaalverbod op het opwekken van kernenergie in Nederland. Zodoende willen wij Nederland volledig kernenergievrij maken. De producten van experimentele reactors voor medische doeleinden kunnen net zo goed uit het buitenland worden geïmporteerd. Alle Nederlandse energie moet uit andere en bij voorkeur hernieuwbare bronnen worden gewonnen. Alle Nederlandse kerncentrales moeten onmiddellijk worden gesloten. De reden hiervoor is dat kernenergie zowel gevaarlijk als onvoorspelbaar is, zoals geïllustreerd door o.a. Fukushima. In een kerncentrale kan één klein menselijk foutje  al gigantische en catastrofale gevolgen hebben. Daarnaast bestaat er natuurlijk ook nog de constante dreiging van terroristische aanslagen op kerncentrales. Dit alles bij elkaar leidt tot de conclusie dat kernenergie te gevaarlijk is om praktisch toe te passen in een gebied dat zo overbevolkt is als Nederland.

Zie ook het onderwerp: Duurzaamheid.