israel

Herstart

Nederland!

 

Israel en de Palestijnen

Het Midden-Oosten is  een bloederige chaos en het conflict tussen  Israel en de Palestijnen  sleept ondertussen al ongeveer een halve eeuw aan, zonder realistisch uitzicht op een permanente vrede in de regio. Het wordt tijd dat hier een definitieve oplossing op wordt gevonden,  aangezien  het  ondertussen duidelijk is geworden dat beide zijden van het conflict  (noch Israel, noch Fatah en Hamas) geen  werkelijke interesse hebben om deze doorlopende crisis eens en voor altijd op te lossen.


Hoewel wij zien dat  het Palestijnse leiderschap zelf ook bloed aan hun handen hebben (onder andere door zelfmoordaanslagen in Israel uit te laten voeren), geloven wij ook dat wat Israel in de Palestijnse gebieden aan het doen is (zoals het isoleren en bombarderen van Gaza) niet te verdedigen is - Israel is immers een volwaardig en hoogontwikkeld land, de Palestijnen zijn een volk zonder land - praktisch betekent dit dat zij constant in het nadeel zijn. Het feit dat wij scherpe kritiek op de Israelische manier van doen hebben, betekent natuurlijk niet dat er geen terroristen in de Palestijnse gebieden wonen (natuurlijk zijn die er - daar is genoeg bewijs voor), maar desondanks geeft dat de Israelische staat niet het excuus om ziekenhuizen en scholen en waterzuiveringsinstallaties te bombarderen.

 


Als gevolg van het buitensporig aantal burgerslachtoffers (waaronder  550 kinderen  gedood,  3300 kinderen gewond, waarvan 1000  permanent gehandicapt) van het bombardement op Gaza,   vinden wij  dat de manier waarop Israel met raketten en artillerie hele woonwijken en scholen in Gaza met de grond gelijk heeft gemaakt, eenvoudigweg niet goed te praten valt - zelfs niet door te stellen dat Israel het natuurlijk recht heeft om zichzelf te verdedigen, net zoals elk ander land dat heeft, tegen Palestijnse facties zoals Hamas en Fatah, die herhaaldelijk jonge mensen aansporen om zichzelf op geweldadige manier op te offeren. 


Om hier eindelijk eens een permanent einde aan te maken, geloven wij dat de 2-statenoplossing de enige zinnige oplossing in dit geval is, aangezien de huidige situatie niet door kan gaan en voor niemand nog nuttig is - niet voor de Palestijnen en niet voor de Israeli's. De enigen die enig gewin uit de huidige situatie halen, is de politieke elite van beide kanten - mensen zoals Netanyahu aan de Israelische kant en Fatah en Hamas aan de Palestijnse kant - die deze crisis continu aan blijven wakkeren om zelf aan de macht te blijven. Daarnaast bevinden de Palestijnse gebieden zich op dit moment  in een ongedefinieerde staat van zijn: Aan de ene kant maken zij geen deel van de staat Israel uit, maar zijn tegelijk ook geen eigen land - en het is deze vlees-noch-vis-situatie  die ervoor zorgt dat deze crisis zich oneindig door kan blijven slepen.


Wij geloven dat zowel het Israelische volk als het Palestijnse volk een permanente vrede wensen (zonder raketten die neerregenen en zonder artilleriebombardementen). De manier waarop de gemiddelde Palestijnse burger al sinds jaren door de politieke elite van Israel wordt behandeld, en de manier waarop jonge Palestijnen door hun leiders worden gebruikt om zichzelf op te offeren om aanslagen in Israel te plegen, laat zien waar de schuld ligt: Dat de politieke elite aan beide kanten van het conflict duidelijk geen echte interesse hebben in het voor elkaar krijgen van een vreedzame oplossing van het zich voortslepende conflict in het Midden-Oosten.


Hoewel het zeker waar is dat Israel zich in het verleden keer op keer heeft moeten verdedigen tegen aanvallen door zijn Arabische buurlanden, en dat terroristische aanslagen en raketaanvallen (ook met kinderen als slachtoffer!) weldegelijk door de Palestijnen worden uitgevoerd, geloven wij echter dat dit het Israelische leger het recht niet geeft om de Palestijnse burgerbevolking herhaaldelijk door de wringer ter halen. Dit is echter wel wat er regelmatig gebeurt: Het Israelische leiderschap lijkt al het mogelijke te ondernemen om ervoor te zorgen dat er nooit een onafhankelijke Palestijnse staat zal zijn, door  de Palestijnse gemeenschap zo veel mogelijk te ontregelen. Voorbeelden hiervan zijn legio: Het afsluiten van de watertoevoer naar Gaza en het ontzeggen van de toegang tot de zee aan de burgerbevolking van Gaza, zodat zij daar geen vis meer kunnen vangen om in hun directe levensbehoeften te voorzien, maar ook de manier waarop Israel nog altijd de Westbank probeert te koloniseren door middel van nederzettingen op Palestijns land die door het leger worden beschermd, of de manier waarop Israel tijdens zijn laatste operatie in de Gaza specifiek krachtcentrales en waterbehandelingsinstallaties op de korrel heeft genomen zodat de Gazastrook effectief zonder stroom of drinkwater komt te zitten. In de praktijk  zorgen de acties van het Israelische leger er niet voor dat de veiligheid van de Israelische burger wordt gegarandeerd, maar  dat dit conflict vers  in de herinnering van de mensen blijft, en zodoende religieus en politiek fanatisme  aan beide zijden aangewakkerd blijft -  niet omdat de gewone mensen van Israel en de Palestijnse gebieden in een constant oorlogsgebied willen leven, maar omdat het politiek leiderschap   van beide zijden hun machtsposities volledig aan het voorstlepend conflict te danken hebben, en daarom gemotiveerd zijn om deze te intensiveren en in stand te houden.


Daarom vinden wij dat zowel Israel als de Palestijnen met kracht naar de onderhandelingstafel terug moet worden gebracht. Beide kanten  moeten doelmatig gemotiveerd worden om actief een einde aan het conflict te zoeken, in plaats van de wederzijdse haat te bevorderen. Dit kunnen wij doen door stricte economische sancties  in te voeren als een van de twee kanten weigert om zich aan een gesloten overeenkomst of vredesregeling te houden, zoals een boycot op Israelische/Palestijnse producten, de bevriezing van Israelische/Palestijnse financiële reserves in het buitenland, het sluiten van het Europees luchtruim en de Europese territoriale wateren voor Israelisch lucht- en zeeverkeer. Ook moeten zowel leden van de Palestijnse overheid (Fatah, Hamas en aanverwante organisaties) als leden van de Israelische regering en het Israelische leger allen  tot persona non grata worden verklaard zolang dit conflict zich voort blijft slepen, moet zowel de Israelische als de Palestijnse deelname aan internationale organisaties en internationale competities (zoals FIFA en EUFA) worden bevroren. Zodra de Palestijnen en de Israeliërs het gevoel krijgen dat ze écht alleen in de wereld staan en alleen elkaar nog hebben, misschien dat ze dan wél bereid zijn om samen een waarlijke en permanente vrede in de regio te bewerkstelligen. Om dit voor elkaar te krijgen, is het natuurlijk wel belangrijk dat deze sancties tegen zowel Israel als de Palestijnen zo breed mogelijk worden gedragen, in ieder geval op Europees niveau, maar ook als dat niet gebeurd, kunnen wij in Nederland in ieder geval het goede voorbeeld geven. Want niemand verdient het om zo behandeld te worden, ook de Palestijnen niet, en ook   de Israeli's niet.


In het verlengde hiervan wil de ReformPartij dat de Tweede Kamer alvast steun aan de 2-statenoplossing geeft door de Palestijnse staat te erkennen als een onafhankelijk land (in navolging van Zweden) aangezien zowel de Palestijnse als de Israelische burgers genoeg hebben geleden om in het land van hun eigen keuze te kunnen leven, en het tijd is dat het conflict tussen Israel en de Palestijnen maar eens tot een goed einde wordt gebracht, want dit kan zo langer niet meer doorgaan!

ReformPartij

De ReformPartij |

voor vrijheid, democratie & onafhankelijkheid!