huis

democratisch, progressief én nationalistisch

Radicaal

Beter

Nederland


Eigen huis

Nationaal Woningfonds

Wij vinden dat iedere Nederlander toegang tot betaalbare en adequate huisvesting moet hebben en ook de mogelijkheid moet krijgen om uiteindelijk een eigen huis te kunnen kopen. Daarom wil de Democratische Partij het Nationale Woningfonds oprichten, dat het doel zal hebben om sociale hypotheken aan gezinnen met kinderen te verstrekken, om ervoor te zorgen dat elk gezin een eigen woning heeft om in te wonen. Wij vinden het immers superbelangrijk dat elk kind in zijn/haar eigen huis op kan groeien.


Het NWF zal sociale hypotheken aanbieden. Praktisch gesproken houdt dit in dat starters op deze manier een redelijke hypotheek kunnen krijgen met een lagere  hypotheekrente dan bij de bank. Dit zal echter nog wel een hypotheek blijven, en dus afbetaald moeten worden. Om ervoor te zorgen dat dit geen giftige hypotheken worden, zullen aanvragers ook gewoon aan moeten tonen dat zij redelijk in staat zullen zijn om deze lening af te betalen, net zoals bij de bank. Het grote verschil is dat het NWF geen winstoogmerk zal hebben. Zodoende zal de rente die over de hypotheken wordt berekend voldoende moeten zijn om de eigen kosten van het NWF te dekken en om enig mogelijk verlies te compenseren, in plaats van om  winst te maken, waardoor de rente lager wordt. Op deze manier zal het NWF na de initiële investering zichzelf ook volledig kunnen bedruipen. Het NWF is direct geïnspireerd door  het Vlaamse Woningfonds in België.


Asbest

Asbest is een bekend gevaar voor de volksgezondheid en dient zo snel mogelijk verwijderd te worden. Daarom willen  een wettelijke plicht voor huis- en gebouweigenaren om te inventariseren of hun gebouwen en/of woningen asbest bevatten, en om dit vervolgens zo snel mogelijk te laten verwijderen, indien aanwezig. Zo nodig moet de overheid een subsidie geven aan particuliere eigenaars die dit niet zelf kunnen betalen, aangezien het belangrijk is om alle asbest in Nederland zo snel en veilig mogelijk te verwijderen. In navolging van de wetgeving in Italie zullen eigenaars en leidinggevenden van bedrijven en gebouwen die asbest verwerken of bevatten, en die willens en wetens personeel en omwonenden aan levensbedreigende risico's bloot hebben gesteld, strafrechtelijk moeten worden vervolgd.


Duurzame huisvesting

De RP wil een brede waaier aan subsidies en belastingvoordelen invoeren voor woningen die op een duurzame manier in hun eigen energie-, water- en warmtebehoeften voorzien, bijvoorbeeld door middel van het installeren van zonnepanelen, door het installeren van isolatie, of door het recyclen van regenwater. Verder zijn wij falikant tegen de verdere privatisering en liberalisering van de Nederlandse energiemarkt, en willen wij de energiemarkt terug in publieke handen brengen. De geschiedenis leert dat het invoeren van concurrentie niet noodzakelijk tot prijsverlagingen of kwaliteitsverbetering leidt.


Nationale Maximumhuur

Voor hen die nog niet kunnen kopen, pleit de RP voor de invoering van de Nationale Maximumhuur voor alle huurwoningen in Nederland. Het doel van deze maatregel is om ervoor te zorgen dat er voor elke Nederlander altijd voldoende en betaalbare woonruimte beschikbaar is. De maximumhuur zal berekend worden op basis van twee gegevens: "Hoeveel kamers telt de woning?" en "In wat voor een buurt ligt de woning?" Voor dit doeleinde zal elke buurt in Nederland ingedeeld worden als een lage-inkomenswijk, een middeninkomenswijk of een hoge-inkomenswijk. Ook zullen huurwoningen niet zomaar door de huisbaas verkocht kunnen worden als deze woning een bewoner heeft die niet bereid is om te verhuizen.

Zie ook het onderwerp: NMH.


De Democratische Partij |