grondwetsuitbreiding

democratisch, progressief én nationalistisch

Radicaal

Beter

Nederland


Uitbreiding van de grondwet

Wij vinden dat de Nederlandse grondwet flink moet worden uitgebreid. Zo moet dit vernieuwde document een duidelijke omschrijving bevatten van alle grondrechten die een  Nederlandse burger bezit (een "bill of rights").


Dit vernieude document zal in sterk contrast staan met de huidige grondwet, waarvan de meeste artikelen enkel of grotendeels naar de reguliere wetgeving terugverwijzen, zonder verdere details te geven, wat het een relatief loos document maakt. Ook zullen de rechten en plichten van zowel de burgers als de overheid direct aan de grondwet getoetst moeten kunnen worden, in plaats van de huidige situatie, waarin de grondwet in een rechtbank praktisch onbruikbaar is - wat het een dode letter maakt. Om dit mogelijk te maken, moet er ook een Grondwettelijk Gerechtshof worden opgericht.

Zie het onderwerp: Grondwettelijk gerechtshof

De Democratische Partij |