gezondheidszorg

voor democratie, vrije keuze  & echte oplossingen!

Zorg en gezondheid

Gezondheidszorg

Wij vinden dat het de collectieve verantwoordelijkheid van het Nederlandse volk is om voor de zwakkere en meer kwetsbare leden van onze gemeenschap te zorgen. Ondanks deze verantwoordelijkheid echter, lijkt de regering de zorgverlening volledig te willen privatiseren. Het grote probleem hiermee is dat dit een automatische verslechtering van de aangeboden zorg inhoudt, aangezien concurrentie tussen zorginstellingen funest is voor het peil van de aangeboden zorg. De Democratische Partij vindt dat zorginstellingen samen moeten werken, in plaats van met elkaar te moeten concurreren. Daarom vinden wij ook dat zorginstellingen niet op een commerciële, winstgerichte manier moeten denken, aangezien zorg niet een wegwerpproduct is, maar een noodzakelijke dienstverlening voor mensen die dit echt nodig hebben! Kleinschalige zorginstellingen zijn beter dan grootschalige; daarom pleiten wij zowel voor een onmiddelijke fusiestop als het opsplitsen van grote instellingen in kleinere eenheden. In de praktijk zullen alle zorginstellingen die over meer dan één locatie verspreid liggen opgesplitst moeten worden, zodat uiteindelijk elke locatie een aparte instelling wordt.  Hierdoor komen we van een hoop onoverzichtelijkheid en bureaucratie in de zorg af. Ook moet het uitbetalen van topsalarissen en bonussen voor topbestuurders in de zorg direct worden gestopt. Er bestaat immers een CAO voor de zorg waaronder zij ook vallen. Verder pleiten  wij ervoor om de AWBZ te behouden en moet de Nederlandse overheid er een prioriteit van maken om te doen wat nodig is om  de wachtlijsten in de zorg zo snel mogelijk weg te werken. Ten laatste vinden wij dat niemand uit de jeugdzorg of de psychiatrische zorg mag worden ontslagen zonder eerst een vaste woonplek te hebben gevonden.


Voorbehoedsmiddelen

De DP vindt dat eenvoudige voorbehoedsmiddelen (zoals condooms) gratis verkrijgbaar moeten zijn in ziekenhuizen, klinieken en apotheken. Ongewenste zwangerschappen en SOA's zijn en blijven een probleem, ook in Nederland. Andere voorbehoedsmiddelen, zoals de pil, moeten terug in de het basispakket van de zorgverzekering gaan, zodat elke Nederlander altijd toegang tot effectieve en betaalbare geboortebeperking krijgt. Het is aan de staat om ervoor te zorgen dat mensen vrij toegang hebben tot de benodigde middelen om ervoor te zorgen dat SOA's en ongewenste zwangerschappen niet hoeven te gebeuren.


Overgewicht

Overgewicht, of obesitas, is een groeiend en serieus probleem; niet alleen in Nederland, maar de wereld rond. Ongeveer de helft van de wereldbevolking kampt in meer of mindere mate met overgewicht. Daarom wil de RP specifieke maatregelen invoeren om overgewicht terug te dringen. Om te beginnen wilt de RP de mogelijkheden tot georganiseerde schoolsport uitbreiden, en zullen middelbareschoolleerlingen buitenschoolse activiteiten (zoals sport) moeten doen om voor de middelbare school te kunnen slagen. Verder wil de DP een accijns op ongezond voedsel en ongezonde drank invoeren. Door deze "junkfoodaccijns" zal voedsel dat overdreven ongezonde hoeveelheden suiker (zoals frisdranken) en vet (zoals chips) bevat relatief duurder worden. Tegelijkertijd moeten wij ervoor zorgen dat groente en fruit in de supermarkt goedkoper wordt. Verder ijveren wij ook sterk voor een verbod om op school junkfood te verkopen, aangezien het installeren van snoep- en frisdrankautomaten op school zowel van cynisme als een onverantwoordelijkheid getuigt, aangezien kleine kinderen vaak nog niet de zelfcontrole hebben om "nee" te kunnen zeggen.  Een positief bijkomend gevolg van deze junkfoodtax is natuurlijk ook het aanboren van een nieuwe inkomstenbron voor de Nederlandse schatkist, waarmee o.a. de stijgende zorgkosten kunnen worden gefinancieerd.


Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

De vraag of en in welke mate iemand zorg nodig heeft, kan het best worden vastgesteld door de mensen die het dichtst bij de patiënt staan, zoals de huisarts. De RP pleit daarom voor het afschaffen van het Centrum Indicatiestelling Zorg, aangezien deze bureaucratische moloch te ver van de patiënt afstaat om effectief vast te kunnen stellen hoeveel zorg iemand nodig heeft. Wij streven ernaar om de hoeveelheid bureaucratie in de zorg te verminderen, en dat kan niet door het stellen van een diagnose uit te besteden aan een vaag overheidsbureau.


AWBZ

Wij vinden dat het een hoofdtaak van de Nederlandse overheid is om voor de zwakkere en hulpbehoevende leden van onze gemeenschap te zorgen. Daarom pleiten wij ervoor om de AWBZ te behouden. Het huidige kabinet wil het mes zetten in de noodzakelijke zorg voor de zwakkere leden van onze samenleving, wat leidt tot een automatische verslechtering van de aangeboden zorg voor hen die dit het hardste nodig hebben. Vanuit een ethisch oogpunt vindt de RP het afschaffen van de AWBZ daarom onaanvaardbaar.


Rookverbod

De RP is sterk voor een verbod op roken in bepaalde gecontroleerde openbare omgevingen, om te beginnen:


 

  • In de directe omgeving van minderjarigen. Wij willen voorkomen dat minderjarigen met tabak in aanraking komen, aangezien het funest voor ze is. Dat volwassenen besluiten om op te steken is hun eigen keuze. Minderjarigen moeten daar echter zo ver mogelijk van weg worden gehouden. Daarom pleiten wij voor een rookverbod in de onmiddelijke omgeving van ieder persoon onder de 18.


  • In het verlengde hiervan willen wij ook een verbod op roken tijdens de zwangerschap, aangezien te veel aanstaande moeders en vaders gewoon door blijven roken tijdens de zwangerschap.


  • Ook is de RP een voorstander van het instandhouden van het totale rookverbod in cafés, restaurants en andere uitgaansgelegenheden.


  • Verder pleiten wij ervoor om het rookverbod uit te breiden naar alle openbare voorzieningen waarvan iedereen vrijelijk gebruikt moeten kunnen maken, zoals bus- en tramhaltes en treinstations. Te vaak wordt er op deze plaatsen nog door mensen opgestoken zonder enige acht op het ongemak van de aanwezige omstanders te slaan. Het is niet onredelijk om te verwachten dat men alleen in de eigen omgeving opsteekt, op dezelfde manier dat het niet onredelijk is om te verwachten dat men op straat geen sterke drank nuttigt, een stikkie opsteekt of naakt en zingend door de straat rent ... Iedereen moet immers van een bushokje of een station gebruik kunnen maken, niet alleen de rokers onder ons.


Voedselkwaliteit

Het voedsel dat wij eten moet volstrekt veilig zijn! Dit betekent dat er geen twijfel mag zijn over de kwaliteit en de hygiëne van ons dagelijks voedsel. Ook moeten wij al het mogelijke doen om overgewicht in kinderen en jongeren terug te dringen. 

Zie ook het onderwerp: Voedselveiligheid.


Frisdrank

Het drinken van frisdrank is een gigantische aanslag op je gezondheid. De overdreven grote hoeveelheden suiker en kunstmatige zoetstoffen in frisdrank zijn een belangrijke veroorzaker van overgewicht, suikerziekte en hartproblemen. Helaas zijn veel consumenten (voornamelijk kinderen) zich niet van de gevaren van overmatige frisdrankconsumptie bewust en wat dit precies met je lichaam doet. Daarom willen wij dat frisdrankflessen en -blikjes met waarschuwingsteksten worden uitgerust, zoals “frisdrank zorgt voor overgewicht” en “frisdrank leidt tot suikerziekte”; op dezelfde manier dat tabaksprodukten van waarschuwingen zijn voorzien. Op deze manier kunnen wij zowel kinderen als ouders ervan bewust maken dat het consumeren van frisdranken gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Verder pleiten wij er ook voor om de verkoop en het nuttigen van frisdrank op school te verbieden, aangezien het simpelweg onverantwoordelijk is om een frisdrankautomaat midden op een school neer te zetten, waar kleine kinderen erbij kunnen.

 


Alcohol

Alcohol is een verdovend  middel dat bij overmatig gebruik grote lichamelijke en psychische schade kan aanrichten. Daarom pleit de RP ervoor om flessen, verpakkingen en reclame een waarschuwing te geven dat alcohol schadelijk voor de ontwikkeling van de hersenen is; vergelijkbaar met de waarschuwingen op tabaksproducten, en om cafés en winkels een verbod op te leggen om verder nog alcohol te schenken als zij twee of meer keer worden betrapt op het verkopen van alcohol aan personen onder de 18 jaar.


Abortus en voorbehoedsmiddelen

Wij gaan uit van het principe van "baas in eigen buik", en zullen nooit toornen aan het recht van vrouwen om een abortus uit te laten voeren. Toch is de RP wel voor de wachtperiode van 24 uur voor het uitvoeren van niet-medisch noodzakelijke abortussen; aangezien een abortus een uiterst emotionele en ingrijpende beslissing is, en zijn wij van mening is dat het uitvoeren van een abortus iets is dat vermeden moet worden indien dat mogelijk is, aangezien wij ervan uitgaan dat volwassen mensen verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de keuzes die ze zelf maken. Daarom wil de RP ook dat voorbehoedsmiddelen (zoals condooms) gratis in ziekenhuizen, klinieken en apotheken verkrijgbaar worden en dat de pil terug het basispakket ingaat, omdat voorbehoedsmiddelen uiteindelijk toch geen luxemiddelen zijn.