gezin

democratisch, progressief én nationalistisch

Radicaal

Beter

Nederland


GEZIN & KINDEREN

Wij geloven heilig in het belang van het gezin in onze gemeenschap. Wij zijn ervan overtuigd dat het gezin (of dit nu een traditionele samenstelling of niet heeft) de hoeksteen van onze samenleving is. Daarom moet de overheid het gezin beter beschermen en bijstand geven  dan het  op dit moment doet.


Om te beginnen moeten alle Nederlanders de mogelijkheid krijgen om te werken en tegelijkertijd kinderen te hebben; daarom moet de kinderopvang voor iedereen betaalbaar worden gemaakt. Om dit mogelijk te maken, moet de staat de kinderopvang meer gaan subsidiëren dan het nu doet. Een rekening van de kinderopvang mag nooit meer dan 150 euro per kind per maand bedragen. De uiteindelijke prijs van de kinderopvang zal echter berekend moeten worden op basis van het inkomen van de beide ouders, hierdoor zullen ouders met een laag inkomen minder gaan betalen dan ouders met een hoog inkomen, echter nooit meer dan 150 euro per kind per maand. 


Om het leven voor ouders eenvoudiger te maken, wordt de kindertoeslag een vast bedrag per kind per maand, zodat er volledige zichtbaarheid komt over het bedrag waar iemand recht op heeft, in plaats van dat het bedrag het resultaat van een vrij ondoorgrondelijke berekening is. Verder bestaat er op dit moment in Nederland het vreemde systeem waarbij de kinderopvangtoeslag wordt berekend en uitgekeerd alsof het een teruggave van de belasting is. In de plaats van deze onlogische regeling, moet de toeslag direct aan de instelling voor kinderopvang worden doorberekend en uitgekeerd, zodat de uiteindelijke rekening die de ouders moeten betalen automatisch lager wordt, zonder bureaucratische rompslomp, en zonder maanden te hoeven wachten op een mogelijke terugbetaling door de belastingdienst.


Kinderopvang

  • Iedere Nederlander moet kunnen werken en tegelijkertijd een gezin hebben. Daarom moet de kinderopvang voor iedereen betaalbaar worden. Zodoende moet de staat kinderopvang zwaar gaan subsidiëren. De rekening van de kinderopvang mag nooit meer dan 150 euro per kind per maand bedragen. De uiteindelijke prijs voor de kinderopvang zal berekend worden op basis van het inkomen van de beide ouders, hierdoor zullen ouders met een laag inkomen minder betalen dan ouders met een hoog inkomen, echter nooit meer dan 150 euro per kind per maand.


 

  • Er komt een nationaal toezichtsorgaan voor de kinderopvang (die meer verantwoordelijkheden krijgt dan het huidige nationaal register). Dit toezichtsorgaan zal het doel zal hebben om kinderopvangplaatsen, kinderdagverblijven, enzovoort te controleren, te organizeren en te reglementeren.


Huisvesting

Iedereen moet zowel toegang hebben tot betaalbare en adequate huisvesting,  als de mogelijkheid krijgen om uiteindelijk een eigen huis te kunnen kopen. Daarom wil de ReformPartij het Nationale Woningfonds invoeren, dat sociale hypotheken aan gezinnen zal verstrekken, om ervoor te zorgen dat elk gezin met kinderen een eigen woning heeft om in te wonen, aangezien wij het belangrijk vinden dat elk kind zijn of haar eigen huis heeft om in op te groeien.

Zie het onderwerp: Nationale Maximumhuur en het onderwerp: Eigen huis.


Voorbehoedingsmiddelen

De RP vindt dat voorbehoedingsmiddelen zoals condooms gratis verkrijgbaar moeten zijn. Ongewenste zwangerschappen en SOA's zijn en blijven een probleem. Andere voorbehoedsmiddelen, zoals de pil, moeten terug in de het basispakket van de zorgverzekering, zodat iedereen altijd toegang tot effectieve en betaalbare geboortebeperking heeft. Het is aan de staat om ervoor te zorgen dat mensen vrij toegang hebben tot de benodigde middelen om ervoor te zorgen dat SOA's en ongewenste zwangerschappen niet hoeven te gebeuren.  Zie ook het onderwerp: Voorbehoedingsmiddelen en abortus.


Echtscheiding

De RP vindt dat het minder vanzelfsprekend moet worden om snel te scheiden; als je trouwt, dan doe je dat in principe voor de rest van je leven. Dit is een weloverwogen keuze en verdient het om in ere te worden gehouden. Vooral als men kinderen heeft, moet het een enigszins langduriger proces worden om een huwelijk te beëindigen dan het nu is. Zodoende zijn wij ook fel tegen flitsscheidingen gekant! De RP ziet namellijk  dat  er op dit moment  in Nederland (en de westerse wereld in het algemeen) het probleem bestaat dat het té makkelijk is om te scheiden. Dat maakt van het huwelijk een wegwerpproduct waar je vanaf kunt als het niet meer leuk wordt, wat ervoor zorgt  dat veel mensen ongemakkelijk en op hun hoede het huwelijk ingaan, en nooit echt hun partner leren kennen, omdat zij bang zijn dat grotere intimiteit tot een echtscheiding zou kunnen leiden. Daarom pleiten wij ervoor om het  voor niet-dringende redenen een iets langduriger proces te maken dan het nu is, hoewel nog altijd praktisch mogelijk, natuurijk! Ter verduidelijking: Echtscheiden moet gewoon mogelijk blijven, alleen moet het een iets langduriger en iets minder gemakkelijk proces worden dan het nu is. Wij geloven immers dat mensen de vrijheid gelaten moeten worden om hun eigen keuzes te maken, en willen dus enkel scheiden voor niet onmiddelijk noodzakelijke redenen minder eenvoudig maken dan het nu is, en ervoor zorgen dat het iets meer tijd enmoeite kost om de procedure op te starten en af te ronden, om mensen de kans te geven om emotioneel af te koelen en mogelijk weer nader tot elkaar te komen. Echter, alleen als er een dringende en aanwijsbare reden  bestaat, zoals huiselijk geweld of overspel, moet het huwelijk per direct ontbonden kunnen worden.


Draagmoeders

De RP is strikt tegen commercieel draagmoederschap. Wij willen een wet waarin het draagmoederschap geregeld wordt, waarin o.a. vermeld staat dat het draagmoederschap alleen is toegestaan als hier absoluut geen vergoeding voor in de plaats komt. Draagmoederschap moet uit de goedheid van iemands hart komen, of anders niet.


Adoptie

Adopteren is een goede manier voor mensen met een kinderwens om minderbedeelde kinderen een goede thuis te geven. Een pluspunt van adoptie is ook dat dit een weloverwogen keuze van de ouders is; adopties gebeuren immers niet “per ongeluk”. Zodoende moet de Nederlandse staat adoptieouders en -kinderen hierin goed begeleiden, om ervoor te zorgen dat dit gecompliceerd en emotioneel proces tot een goed einde komt. Ook is het de taak van de overheid om te controleren dat het gehele proces zich in goede banen leidt, en dat er bijvoorbeeld geen sprake is van kinderhandel, -ontvoering, corruptie of omkoping.


Nederlanderschap

Wij vinden dat de rijkswet op het Nederlanderschap aan een grondige hervorming toe is. Onder andere moet de Nederlandse nationaliteit automatisch verkregen worden door alle kinderen ter wereld die geboren worden waarvan één van de ouders de Nederlandse nationaliteit bezit, of dit nu de moeder of de vader is.De Democratische Partij |