gerechtshof

democratisch, progressief én nationalistisch

Radicaal

Beter

Nederland


het Grondwettelijk gerechtshof

De Democratische Partij pleit voor de onmiddellijke oprichting van een Grondwettelijk Gerechtshof, die naast de Hoge Raad zal bestaan, maar die een volstrekt aparte functie zal innemen. Het idee is dat dit een gerechtshof wordt waarvan alle inwoners van Nederland direct gebruik kunnen maken als zij van mening zijn dat zij in hun grondwettelijke rechten zijn aangetast, zij het door een ander, een organisatie of bedrijf, of door de overheid, net zoals in vele andere landen al bestaat, zoals Duitsland, België, de VS, Zuid-Afrika, enzovoort. Alleen in ons land nog niet ...

De Democratische Partij |