duurzaamheid

democratisch, progressief én nationalistisch

Radicaal

Beter

Nederland


Duurzaamheid

Het klimaat van de wereld is aan het veranderen. Daarom is het nu belangrijker dan ooit om van duurzaamheid en natuurbehoud een prioriteit te maken. Iets wat het huidige kabinet volstrekt negeert. Duurzaamheid hoeft echter niet ten koste van economisch herstel te gaan. Om hier een goed begin mee te maken, wil de Democratische Partij dat duurzame maatregelen, zoals het installeren van zonnepanelen en dubbel glas, van de belasting afgeschreven kunnen worden.


Energie 

Fossiele brandstoffen brengen een hoop problemen met zich mee: Luchtvervuiling en klimaatverandering, maar ook het feit dat wij voor gas en olie steeds meer van Rusland en het Midden-Oosten afhankelijk zijn, wat een ontwikkeling is die voor duidelijke redenen onwensbaar is. Tegelijkertijd is kernenergie ook geen optie, vanwege de té grote risico's die daaraan kleven. Daarom wil de Democratische Partij flink gaan investeren in duurzame energie en alternatieve en hernieuwbare vormen van energieproductie en -opslag. Verder willen wij een grote hoeveelheid subsidies en belastingvoordelen invoeren voor woningen die op een duurzame manier in hun eigen energiebehoeften voorzien, bijvoorbeeld door middel van het installeren van zonnepanelen, door het installeren van isolatie, of door het recyclen van regenwater. Verder is de Democratische Partij falikant tegen de verdere privatisering en liberalisering van de Nederlandse energiemarkt, en willen wij de energiemarkt terug in publieke handen brengen. De geschiedenis leert dat het invoeren van concurrentie niet noodzakelijk tot prijsverlagingen of kwaliteitsverbetering leidt.


Fietsen 

De fiets is zonder twijfel een van de beste uitvindingen ooit! Geen wonder dat heel Nederland al sinds jaar en dag het hele land rondfietst. Daarom wil de DP het fietsen ook zo veel mogelijk bevorderen. Onder andere door ervoor te zorgen dat elk station en elk stadhuis in Nederland een gratis bewaakte fietsenstalling krijgt, en ook door de aankoop van een fiets van de belasting fiscaal aftrekbaar te maken.


Goederenvervoer 

In Nederland moet goederenvervoer zo veel mogelijk over het water en via het spoor gebeuren. Daartoe moet de overheid ervoor zorge dat de kosten van deze vormen van transport voor de gebruiker zo laag mogelijk blijven, en moet infrastructuur waar nodig bijgebouwd, hersteld en onderhouden worden. In ieder geval moet de overheid zich inzetten om onderhoud te doen waar dat nodig, in plaats van het straal te negeren, zoals nu gebeurt.


Ontwikkelingshulp 

Wij zijn niet blind voor het feit dat er in het buitenland ook armoede bestaat. Daarom moet de manier waarop Nederland ontwikkelingshulp uitvoert  herdacht worden. In plaats van bedragen direct aan regeringen van ontwikkelingslanden over te maken, kan het Nederlandse budget voor ontwikkelingshulp beter gebruikt worden om ter plaatse fysieke verbeteringen aan te leggen, zoals in het aanleggen van infrastructuur, waterhuishouding en krachtcentrales. Op deze manier kan Nederland met een beperkt budget en binnen een relatief korte tijd grote resultaten bereiken die veel levens positief zullen beïnvloeden.


Wat wij bijvoorbeeld kunnen doen, is het aanleggen van dijken in gebieden die regelmatig door overstromingen worden bedreigd, zoals Bangladesh of in de Stille Oceaan. Verder kunnen we wegen en spoorwegen in Afrika aanleggen, scholen bouwen, schoolboeken maken en uitdelen; de mogelijkheden zijn eindeloos! Een pluspunt van deze manier van werken is dat deze werkzaamheden allemaal door Nederlandse bedrijven uitgevoerd kunnen worden, wat geld in de Nederlandse economie terugpompt en goed is voor de internationale uitstraling van Nederland en de prestige van de Nederlandse kenniseconomie, allemaal terwijl wij mensen in minder ontwikkelde gebieden van broodnodige hulp voorzien. Het is een win-win-situatie!


Vrijhandel, IMF en de Wereldhandelsorganisatie

De RP is falikant tegen het blindelings invoerren van vrijhandel in gebieden die economisch kwetsbaar zijn. Hoewel wij een voorstander zijnn van het idee dat het mensen en bedrijven over de hele wereld vrij moet staan om in vrijheid met elkaar te  handel te drijven, klopt dit principe echter alleen als je het over rijke en ontwikkelde landen hebt die op min-of-meer gelijke voet met elkaar staan. De geschiedenis leert ons dat het het economisch liberalisme en de idealen van de vrijhandel zeer schadelijk kunnen zijn als deze worden opgelegd aan landen waarvan de nationale economie nog niet klaar is om tegen de sterkere westerse economien op te boksen. Daarom willen wij o.a. dat de Wereldbank de eis laat vallen dat een land zijn economie liberaliseert/privatiseert voordat een noodlening wordt uitgegeven. Het feit dat een land het geld met rente terug moet betalen, moet op zich voldoende zijn. Zo werkt het bij een normale bank immers ook. Als je bij de bank om de hoek om een lening gaat vragen, dan krijg je daar immers ook niet te horen: "goed, we geven je het geld wel, maar wel alleen op voorwaarde dat je eerst je tv verkoopt ..."


Verder stellen wij ook voor dat bepaalde ontwikkelingslanden het recht krijgen om importheffingen op producten uit het Westen en uit Azië te heffen, zonder dat deze landen hiervoor afgestraft worden. Kortom, wij  stellen voor dat het voor bepaalde straatarme landen tijdelijk goedkoper wordt om producten in eigen land te produceren dan om deze uit het buitenland te importeren. Op deze manier kan de plaatselijk industrie worden gestimuleerd, en wanneer de industrie zich op een voldoende hoog pijl bevindt, dan kunnen de import-/exportheffingen internationaal weer rechtgetrokken worden, en kan het land zich nu effectief verweren tegen de stortvloed van Westerse en Aziatische produkten, die anders de lokale economie volledig over zouden nemen. De enige eis die men zou kunnen stellen voordat zo'n uitzonderingspositie aangeboden zou worden, is dat het lokaal goed zit met de democratie en de mensenrechten, maar niet dat het hele land in de uitverkoop wordt gegooid, zoals nu de eis is.

Zie ook de petitie:  Stop TTIP.


De elektrische auto:

Al sinds jaren bestaat de technologie om een volledig electrische auto te bouwen, dus een auto zonder uitlaatgassen, zonder olie, en die geen vervuiling produceert. Daarom willen wij dat met ingang van 2025 alle personenauto's die in Nederland worden verkocht volledig electrisch zijn. In het begin zullen de enige uitzonderingen hierop militaire voertuigen en de nooddiensten zijn en zware vrachtwagens. Deze maatregel heeft een aantal onmiddelijke positieve effecten, zoals een vermindering van de luchtvervuiling en de hoeveelheid fijnstof, maar ook een grote vermindering van de Nederlandse behoefte aan buitenlandse olie. Verder is dit ook een gouden kans voor de Nederlandse auto-industrie om een voorloperspositie in de wereld in te nemen, aangezien er op dit moment nog maar relatief weinig producenten van auto's in de wereld zijn die electrische auto's op grote schaal produceren. Het feit dat de revolutionaire ontwikkelaar en producent van electrische auto's Tesla Cars hun patenten voor de technologie die electrische auto's mogelijk maken volledig vrij hebben gegeven, betekent dat het massaal produceren van efficiënte electrische auto's geen droom meer is, maar een bereikbare realiteit. Om het gebruik van electrische auto's te bevorderen, willen wij ook dat alle benzinestations op Nederlands grondgebied met electrische oplaadpunten worden uitgerust.

De Democratische Partij |