duinen

voor democratie, vrije keuze  & echte oplossingen!

Duinen, dijken en waterkeringen

Rondom ons lage landje ligt er op dit moment ongeveer duizend kilometer aan dijken, dammen en duinen, en meer dan 300 sluizen en stormvloedkeringen die Nederland tegen overstroming vanuit de zee en de rivieren moeten beschermen, maar die al jaren niet meer aan de veiligheidseisen van de Deltacommissie uit 1960 voldoen. Dit betekent dat de bescherming van Nederland tegen de zee in snel tempo aan het afbrokkelen is, terwijl het zeeniveau langzaam maar zeker aan het stijgen is. Dit is een voorbeeld van het onaanvaardbaare kortetermijnzicht dat het kabinet aan de dag heeft gelegd, aangezien de huidige regering volstrekt geen aandacht besteedt aan de bescherming van Nederland tegen het stijgende water. Dit gebrek aan interesse spreekt boekdelen over het onvermogen van de overheid om lessen te trekken uit de eigen geschiedenis.


De Democratische Partij, echter, wil dat binnen tien jaar tijd alle Nederlandse waterkeringen weer voldoen aan de normen van de Deltacommissie uit 1960.