dierenrechten

voor democratie, vrije keuze  & echte oplossingen!

Dierenrechten

De DP vindt dat ook dieren een waardig bestaan verdienen; dit geldt ook voor voedseldieren. Daarom pleiten wij ervoor om het willens en wetens mishandelen en martelen van dieren strafbaar te maken, en o.a. met tijd in de gevangenis te bestraffen. Wij pleiten voor de invoering van een wet waarin de rechten en het welzijn van dieren geregeld wordt, en waarin dierontvriendelijke praktijken, zoals marteling en verminking, verboden worden. Zodoende moet er aan de volgende dieronvriendelijke praktijken direct een eind komen:

  • het versnipperen van vleeskuikens,
  • het oormerken van vee,
  • het onverdoofd castreren van biggen ,
  • de productie van bont.

Want hoe wreed en zinloos moet een dierenleven nu eigenlijk zijn?


 

Ook ijveren wij  ervoor om het internationaal vervoer van slachtdieren aan banden te leggen, en het binnenlands vervoer van slachtdieren te beperken tot niet meer dan één keer per maand per dier. Verder moet het vervoer van dieren ook op een zo humaan mogelijke manier gebeuren, en moet elk dier genoeg ruimte in het dierentransport krijgen.


 

De DP vindt dat de georganiseerde bio-industrie met hand en tand bestreden moet worden: Kistkalveren, batterijkippen, plofkippen, varkens die op metalen stangen worden grootgebracht, megastallen, en al dat soort dierenleed, moeten allemaal verboden worden. De bio-industrie is verantwoordelijk voor de productie van groot dierenleed, maar ook voor de productie van superongezond vlees, dat met chemicaliën en medicatie is grootgebracht. Dat dit stop moet worden gezet, is niet meer dan logisch.


Al het vlees dat in Nederland op de schappen terecht komt moet gecertificeerd worden als zijnde dierwaardig grootgebracht vlees. Ongecertificeerd vlees zal niet meer verkocht mogen worden; dit geldt ook voor uit het buitenland geïmporteerd vlees, dat niet verkocht zal mogen worden als het niet onomstotelijk bewezen kan worden dat het op een dierwaardige en gezonde manier is verkregen.


Om dit mogelijk te maken zullen de mogelijkheden en de bevoegdheden van de voedselinspectie ruim moeten worden uitgebreid, zodat de voedselinspectie een opsporings- en onderzoeksdienst in zijn eigen recht wordt.


 

Verder ijvert de RP ervoor dat de handel in exotische diersoorten alleen toegelaten moet zijn met een specifieke vergunning daarvoor, die niet aan de gemiddelde dierenhandel gegeven zal worden, maar alleen voor dierentuinen, milieu- en reddingsorganisaties, enz. bedoeld zal zijn.


 

Bont 

Verder is de RP falikant tegen de productie van bont. Bont is een niet-noodzakelijk luxeproduct dat op wrede manieren "geproduceerd" wordt. In onze moderne maatschappij, met centrale verwarming en wollen truien, heeft niemand bont nodig om warm te blijven. Daarom willen wij een algemeen verbod op zowel de productie als de import van bont in Nederland en Europa.


Natuur- en milieubehoud

Zie ook het onderwerp: Natuur en milieu.


Landschap en fracken

Zie ook het onderwerp: Landschap en fracken.