defensie

democratisch, progressief én nationalistisch

Radicaal

Beter

Nederland


Defensie

De  Democratische Partij wil dat de Nederlandse regering op een meer effectieve en standvastige  manier optreedt om Nederlandse burgers en hun rechten  te beschermen, zowel in Nederland als daarbuiten. Het een grondtaak van de Nederlandse staat om Nederlandse staatsburgers te beschermen, waar ter wereld zij ook mogen zijn. De manier waarop dit kabinet echter schromelijk gefaald heeft om adequaat op het neerschieten van MH17 te reageren (door te reageren alsof het een natuurramp was in plaats van een misdaad), maar ook de manier waarop de minister-president informatie over de aanwezigheid van luchtdoelraketten in de Oekraïne moedwillig voor de Tweede Kamer heeft achtergehouden (informatie die het neerschieten van MH17 had kunnen voorkomen), maar ook de manier waarop  Russische marineschepen zonder noemenswaardige tegenstand door onze wateren varen, laat zien dat de diplomatieke en financiële belangen zwaarder voor dit kabinet wegen dan het beschermen van de levens van de de Nederlandse burgers tegen een buitenlandse dreiging. Daarom willen wij dat het kabinet een meer verantwoorde houding aanneemt wat betreft het beschermen van zowel de levens als de rechten van Nederlandse burgers in binnen- en buitenland. Uiteindelijk moet een mensenleven zwaarder wegen dan het verlangen naar een sterke  economische groei of goede handelsbanden met Rusland ...


In het verlengde hiervan willen wij ook een meer doeltreffende bescherming van de gehele Nederlandse gemeenschap tegen zowel  binnenlandse als buitenlandse dreigingen, zoals terrorisme en (cyber)spionage. Het is de taak van de Nederlandse staat om de Nederlandse bevolking te vuur en te zwaard  te beschermen en te verdedigen, wat op dit moment iets is dat in onvoldoende mate gebeurt.


Krijgsmacht

Wij vinden dat er verder niet meer op de Nederlandse krijgsmacht bezuinigd mag worden. In deze wereld met zijn problemen is het hebben van een kleine Nederlandse krijgsmacht simpelweg geen optie meer.  Nederland heeft een sterke en effectieve eigen krijgsmacht nodig die overal ter wereld inzetbaar is. In plaats van op defensie te bezuiningen, moet de huidige standaard van de Nederlandse krijgsmacht op pijl gehouden worden, en pleiten wij er ook voor om de Nederlandse krijgsmacht in de Oekraïne in te zetten om de Russische "rebellen" terug de Russische grens over te duwen, maar ook in de Baltische Staten om deze landen ondersteuning te geven in het geval van een mogelijke Russische inval daar. In al deze gebieden heeft Nederland er een direct belang  bij om ervoor te zorgen dat  het recht zegenviert, want als Rusland in  de Oekraïne onbestraft blijft, dan houdt dat een directe bedreiging in voor de vrede, veiligheid en soevereiniteit van de overige Europese staten. Desondanks zijn wij fel tegen enig militair ingrijpen in het Midden-Oosten, aangezien wij niet inzien waarom onze soldaten in een conflict zouden moeten vechten dat door de Amerikanen veroorzaakt is.


Om ervoor te zorgen dat de Nederlandse krijgsmacht op pijl blijft, stelt de RP  het volgende voor:


 

  • Het salaris van het gevechtspersoneel van de Nederlandse krijgsmacht moet fors verhoogd worden; mensen die hun leven voor Nederland in de waagschaal durven te zetten moeten hier goed voor beloond worden.


 

  • Wanneer de Nederlandse krijgsmacht een uitbreiding van zijn materieel nodig heeft, dan moet dit zo veel mogelijk uit Nederland zelf afkomstig zijn, en zo nodig specifiek voor dat doel in Nederland worden ontwikkeld en in elkaar gezet. Hierin kan men o.a. denken aan het ontwikkelen van gevechtsvoertuigen voor het leger door de Daf en het binnenlands bouwen van jacht- en transportvliegtuigen. Immers, als een land ter grootte van Zweden (met ongeveer negen miljoen inwoners) dit allemaal zelf kan doen, waarom Nederland (met ongeveer 17 miljoen inwoners) dan niet? Het grote voordeel hiervan is dat al die miljarden euro's die anders naar het buitenland zouden gaan (zoals in het geval van de JSF) direct terug de Nederlandse economie in zullen vloeien. Een ander voordeel hiervan is dat dit nieuwe materieel specifiek zou zijn gebouwd om aan de Nederlandse defensiebehoeften te voldoen (ipv. de Amerikaanse, Duitse, Franse, Zweedse, enz.) en dat wij er op deze manier zeker van zullen zijn dat wij het best mogelijke materieel ontvangen, in plaats van een tweederangs exportmodel.


Nationale promotie

Gedurende het conflict in het Midden-Oosten hebben wij gezien hoe moslimextremisten effectief gebruik van sociale media en massamedia maken om hun met haat gevulde ideologie te verspreiden. Vreemd genoeg maakt het Westen nauwelijks gebruik van deze mogelijkheden om de Westerse waarden te promoten. Daarom pleit de RP ervoor om een publieke campagne op te zetten om de Nederlandse waarden en normen te verkondigen, om het merk "Nederland" beter aan de man te brengen, en ook om Nederlanders die het risico lopen om geradicaliseerd te worden eraan te herinneren dat Nederland meer is dan slechts een klein landje aan de rand van de zee, maar ook iets is om in te geloven: een ideologie op zich, bestaande uit waarden zoals vrijheid, gelijkheid, democratie, welvaart, samenwerken, gerechtigheid en hard werken voor een betere toekomst. Dit conflict is immers ook een ideologische strijd van het radicale islamisme tegen het Westen, en Europa heeft tot nu toe bar weinig ondernomen om effectief terug te vechten op dit terrein.


JSF 

De RP wilt dat er door het kabinet duidelijkheid gegeven wordt waarom precies de keuze voor een nieuwe straaljager naar de JSF is gegaan, in plaats van andere kandidaten, zoals Saab of Eurofighter (of zelfs MIG), of de meer kosteffectievere optie om de F16 te upgraden zodat hij met de tijd mee kan, of zelfs de optie om in eigen land een eigen inheems jachtvliegtuig te produceren. Wanneer de uitleg ontoereikend zal blijken, moet de Nederlandse deelname aan de Joint Strike Fighter stop worden gezet. Op dit moment lijkt niemand in Nederland deze vliegtuigen echt te willen, behalve het kabinet.


Zie ook het standpunt: Midden-Oosten, radicaal islamisme en terrorisme,

het  standpunt  Politie & Justitie,

het standpunt: Rusland, de  Oekraine en MH17

en het standpunt: Megaprojecten (inclusief JSF.)


De Democratische Partij |