cannabis

voor democratie, vrije keuze  & echte oplossingen!

Cannabis  en het gedoogbeleid

Wij willen het recreatief gebruik van wiet volledig legaliseren.


Om dat voor elkaar te krijgen, willen wij  een landelijk referendum organiseren om eens en voor altijd de legaliteit van cannabis in ons land te bepalen.


Wij vinden dat het huidige gedoogbeleid de dagelijkse realiteit niet dekt, aangezien cannabis nog altijd officieel bij wet verboden is in Nederland, maar toch mag men het gewoon gebruiken,  wat volstrekt onlogisch,  contraproductief en hypocriet is. Het kan niet zijn dat een middel tegelijkertijd legaal en verboden is, toch is dat precies wat het gedoogbeleid doet. De DP vindt dat het tijd wordt dat Nederland  voor  duidelijkheid kiest:


Óf cannabis wordt legaal, óf het wordt verboden - maar niet meer halfslachtig "gedogen". Wat is het nut van een wet als de politiek zelf aangeeft dat het je vrij staat om deze naar eigen inzicht te negeren?  Hoe kan het ook dat het oké is om een kleine hoeveelheid wiet voor eigen gebruik in je bezit te hebben, maar tegelijk is productie en verkoop verboden? Die wiet is immers ook ergens vandaan gekomen.


Ook vinden wij  dat het niet logisch is dat een bekend verdovend middel als tabak wel geheel legaal te verkrijgen is,  maar aan cannabis zijn nog altijd speciale voorwaarden verbonden.


Wat betreft de uiteindelijke uitkomst van dit referendum geeft de DP er de voorkeur aan dat cannabis wettelijk met tabak wordt gelijkgesteld - wat dus de legalisatie van cannabis inhoudt. Op deze manier kunnen wij de praktische realiteit van het gedoogbeleid in stand houden, zonder echter de scheve situatie dat het officieel verboden is, maar toch ook officieel wordt toegestaan, en alle negatieve consequenties die  het resultaat zijn van deze kromme realiteit.


Natuurlijk kunnen wij aan het gebruik van zowel tabak als cannabis speciale voorwaarden stellen, zoals een rookverbod in overheidsgebouwen en in de omgeving van kinderen of zwangere vrouwen, wij pleiten er alleen voor dat tabak en cannabis op dezelfde manier door de wet worden behandelt.


Zo willen wij echter ook dat er een verbod komt om cannabis te roken als er een minderjarige in de onmiddelijke omgeving aanwezig is - en hetzelfde moet voor tabaksproducten gelden - alsook tijdens de zwangerschap en in de omgeving van zwangeren. Wij willen met alle macht voorkomen dat minderjarigen met tabak en/of cannabis in aanraking komen, aangezien roken funest voor de mentale en lichamelijke ontwikkeling van een kind is. Dat volwassenen opsteken is hun eigen vrije keuze, maar minderjarigen moeten daar  ver weg van worden gehouden, aangezien veel jongeren niet het inzicht hebben dat hier serieuze negatieve consequenties aan verbonden zijn, en jonge kinderen niet de mogelijkheid hebben om niet mee te roken wanneer hun ouders dat wel doen.


Verder houdt het gelijktrekken van cannabis met tabak ook in dat er vanaf dat moment op wiet accijns berekend zal kunnen worden, net zoals nu voor tabaksproducten het geval is. Dat betekent dus  o.a. ook een nieuwe inkomstenbron voor  de Nederlandse schatkist - als wij daartoe besluiten.


Zie ook onze petitie over dit onderwerp:  de Wietitie.


Verdovende middelen

Zie het standpunt: Verdovende  middelen.