asielzoekerscentra

Asielzoekerscentra

Wij vinden dat asielzoekers ook mensen zijn, en daarom recht hebben op menswaardige huisvesting. Dit betekent dus geen bajesboten en tentenkampen meer, maar een eigen kamer in het AZC voor elke individuele moeder en kind, in plaats van een kamer te moeten delen met vreemdelingen. Om de  ruimte hiervoor te vinden, stellen wij voor om asielzoekers in langdurig leegstaande kantoorgebouwen op te vangen, waarvan  er nu al zo'n 8 miljoen vierkante kilometer (!) in ons land bestaat. Dit zijn gebouwen die verder volledig niet worden gebruikt. Het grote voordeel van deze oplossing  is dat wij op deze manier deze vluchtelingen ruimte en voldoende  menswaardig onderdak kunnen bieden, zonder dat dit een grote investering  vraagt, aangezien deze kantoren toch al zijn gebouwd, maar volstrekt niet worden gebruikt. Dit is dus  een regeling waar iedereen baat bij heeft.  Een ander voordeel van deze oplossing is dat asielzoekers op deze manier niet langer in kleine gemeentes op het platteland worden gehuisvest, waar de lokale bevolking vaak het gevoel krijgt dat zij in de verdrukking komen. Het huisvesten van AZC in kleine gemeentes is ook een voorbeeld van het  gebrek aan inlevingsvermogen van het kabinet en  hun onvermogen om  weldoordachte oplossingen uit te werken voor de vraagstukken waar ons land mee worstelt.