artikel_NL_schuift_naar_rechts

   Nederland schuift steeds verder richting extraam rechts

De Provinciale verkiezingen van afgelopen jaar bevestigen wat we al wisten: De Nederlandse politiek schuift steeds verder naar extreem rechts toe.

Maar waarom?

Omdat traditioneel links de kiezer weinig meer te bieden heeft.

Daarom.

Omdat links niet meer inspireert.

Omdat links meer geïnteresseerd is in het uitvechten van vetes dan in de toekomst en het welzijn van ons land.

Omdat een  angst voor wat vreemd  is en een obsessie met geld  het leidmotief van de Nederlandse politieke discussie is geworden.

Hoe redden wij ons land van de bekrompenheid die het Binnenhof in zijn greep houdt?

Hoe hervinden wij onze onafhankelijkheid van Brussel en de V.S.?

Door links zijn ballen terug te geven, en rechts zijn hart voor de zaak.

Door links te zijn, maar soms ook rechtse ideëen te omarmen, als het wél goede ideëen zijn. En door rechts te zijn, maar ook oog te hebben voor zachte onderwerpen zoals armoede, het milieu, en meer.

Door kritisch te denken over hoe wij willen dat de toekomst van ons land eruit komt te zien.

Door ervoor te zorgen dat Nederland radicaal beter wordt!

Want dit is Nederland anno 2019:

Geen echte democratie, peperdure zorg, onbetaalbaar en onbereikbaar onderwijs dat niets is vergeleken bij de rest van Europa, lid van een volledig ondemocratische en peperdure E.U., geen eigen onafhankelijk buitenlandbeleid,  geen hulp aan kleine ondernemers, geen sociale verantwoordelijkheid van de regering, geen echte controle op de veiligheid van ons voedsel, kleine kinderen die naar derdewereldlanden worden gedeporteerd, enzovoort ... Kortom: Ons land is nog lang niet af!


Onze regering is duidelijk niet geïnteresseerd in het welzijn van de inwoners van Nederland, zeker niet die inwoners die op de een of andere manier hulp nodig hebben, omdat ze bijvoorbeeld nooit genoeg geld hebben om op vakantie te gaan. Daarom willen wij Nederland beter maken, door de beste ideeën van links en rechts te verenigen en zo de gouden middenweg te vinden.


Zo maken wij ons land sterker en onafhankelijker in de wereld, zo stellen wij misstanden aan de kaak stellen en realiseren wij  sociale doelen door middel van liberale middelen:


Inclusief een gekozen staatshoofd, gekozen burgermeesters, bindende referenda, directe democratie en openheid in het bestuur, kortom: Echte democratie! Maar ook gratis hoger onderwijs,  een sterkere defensie, een referendum over Europa, echte bescherming van minderjarige asielzoekers, en nog veel meer!


Als je meer te weten wilt komen, kijk dan hieronder verder, of bekijk ons Manifest, of bekijk ons volledig programma. Of als je de kriebel voor een beter Nederland al voelt: Doe mee!