vergelijkjepartij

VERGELIJK JE PARTIJ!

HOE STAAN WIJ IN VERHOUDING TOT DE ANDERE PARTIJEN?


In een politiek landschap dat zo versnipperd is als het Nederlandse is het goed om een duidelijk overzicht te hebben:

Extreem globalistisch neo-liberaal:

 • totale liberalisering & globalisering van de Nederlandse economie. Consequenties: de totale uiterkoop van de Nederlandse economie, waardoor bedrijven die voor Nederland van strategisch en economisch belang zijn (of, in ieder geval, waren), zodat Daf, Fokker, AH, nutsbedrijven zoals de gemeentelijke energiebedrijven, en meer nu allemaal in buitenlandse handen zijn.


 • "privatisering van de overheid". Resultaat: De toeslagenaffaire, de misstanden bij de IND, het verwaarlozen van onze nationale defensie, het saboteren van Fokker en de corruptie rond de aanschaf van de JSF, en meer.


 • Obsessie met "marktdenken" in de overheid, waardoor mensen als nummers worden behandeld.


 • Reusachtige overheid met ondoordringbare bureaucratie.


 • Geen directe democratie ->  zoals geïllustreerd door het wegvagen van de uitkomst van het Oekraïnereferendum door Rutte.


 • Autoritair en elitair. Geloven in een autoritaire staatsvorm waarbij de burger alles moet doen wat de overheid hem/haar opdraagt. Zoals Rutte het al verwoorde: "Je moet gewoon je bek houden!"


 • Vóór de corruptie van het koningshuis, tegen de Republiek.


 • Totaal afhankelijk van het buitenland: In de zak van de Europese Commissie en de NAVO (en in het bijzonder de V.S.), waardoor wij nooit over de EU hebben mogen stemmen, waardoor de JSF is aangeschaft in plaats van in de eigen Nederlandse vliegtuigindustrie te investeren, waardoor het referendum over Oekraïne is geneergeerd; enzovoort ...

Rechts :

 • Klassiek liberaal, níét neoliberaal. Rechts.


 • Persoonlijke keuzevrijheid is belangrijk!


 • Anti-globalistish: Ongeremde vrijhandel kan leiden tot "economisch neokolonialisme", zoals in Afrika, Zuid- en Oost-Europa; en de afgelopen 20 jaar in Nederland. De Lijst Erik Schrama geloof dat handel goed is, maar ook dat vrijhandel enkel mogelijk is tussen gelijke economieën. En de VVD heeft er de afgelopen 20 jaar voor gezorgd dat Nederland geen volwaardige economie meer is, vergeleken met de rest van Europa, waar grote bedrijven (zoals Airbus, Leonardo, DPG & Mediahuis en Vattenfall) wél staatssteun krijgen. Om ons land van de totale uitverkoop te redden, willen wij deze op hol geslagen privatisering & globalisering terugdraaien en zo onze éigen economie stimuleren, in plaats van die van de rest van Europa.


 • Zo klein mogelijke overheid met zo min mogelijk bureaucratie.


 • Vrijheid is belangrijk. Dat betekend dat de overheid moet mensen zo veel mogelijk met rust laten.


 • Democratisch: De overheid moet mensen niet meer als nummers beschouwen, maar Nederlanders moeten via directe democratie hun stem kunnen laten horen. 


 • Vóór de democratie (ipv. tegen), dus ook voor Republiek.


 • Onafhankelijk van het buitenland: Kritisch op het gebrek aan democratie van de E.U. en afwijzend van onze afhankelijkheid van de V.S. Voorstander van een sterke nationale defensie en een onafhankelijk Europees defensiebondgenootschap.


"Christendemocratisch.¨Maar wat betekent dat eigenlijk?

 • Conservatief zonder moraal: Laten wij alles zo houden als het is, ook als het systeem kapot is.


 • Dus ook vóór het koningshuis, ondanks de corruptie en ondanks het feit dat het koninkrijk niet werkt.


 • Licht socialistisch, maar niet echt, omdat het een christelijke plicht is om voor elkaar te zorgen, hoewel je daar in de praktijk weinig van merkt, omdat het CDA meestal in alles meegaat dat de VVD voorstelt. In één woord: Nietszeggend.


 • Meedogenloze politici: Het CDA is altijd al bereid geweest om tot het uiterste te gaan om de macht te houden. Het valsspelen van de Jonge in de interne verkiezingen van de CDA is hier slechts één voorbeeld van.


 • Als énig goed principe: Laten we proberen om de staatsschuld zo snel mogelijk weg te werken.


 • Hebben nog maar weinig te maken met hun enige christelijke overtuigingen, vandaar dat de ChristenUnie en de SGP ook bestaan: Partijen die wél voor christenen zijn.Hervormingspartij met ijzeren principes:

 • Breed: Wij vinden dat geloofsvrijheid belangrijk is! Daarom staan wij open voor mensen van allerlei allooi. Want wat jij gelooft is niet de zaak van de overheid, zolang je maar van goede wil bent en in democratie, vrijheid en Nederland gelooft!


 • Hervormingspartij: Bepaalde dingen kloppen er niet in ons land. Daarom willen wij Nederland veranderen, beter maken, bevrijden en beter organiseren.


 • Conservatief, maar niet traditioneel: Tradities zijn nuttig als ze zinnig zijn (zoals de traditie van hoffelijkheid), maar tradities die niet iets zinnigs bijdragen aan de Nederlandse gemeenschap moeten wij achterlaten, zoals het koningshuis.


 • Ethische politici: Ik ben niet bereid om al onze principes overboord te zetten in ruil voor een zetel.


 • Met het CDA eens: We moeten de staatsschuld wegwerken. Echter, de beste manier om dat te doen is door onze inkomsten te verhogen door onze economie te stimuleren.


 • Principieel: Wij kiezen ervoor om ons beleid altijd te laten leiden door onze democratische principes.


Links-liberalistisch, globalistisch, euro-imperialistisch:

 • Euro-imperialistisch: Willen Nederland zo snel mogelijk laten op laten lossen in het moeras van een ondemocratische Europese Unie geleid door een ongekozen Europese Commissie.


 • Liberalistisch & globalistisch: Geloven in vrijhandel, met totale open grenzen en totale liberalisering van onze economie.


 • Hypocriet: Zeggen dat ze zich sterk inzetten voor vrouwenrechten & LHBTQ-rechten, maar niet voor vrijheid & burgerrechten. In werkelijkheid stemmen ze echter met de VDD mee.


 • Anti-boer & vóór klimaathype: D66 wil de nederlandse veestapel met 50% verminderen om zo Nederland koolstofneutraal te maken, ongeacht het feit dat ze zo onze voedselproductie in gevaar brengen. Ook willen ze in 2030 alle verbrandingmotoren verbieden. Wat leuk klinkt, ware het niet dat de energie nog érgens vandaan moet komen ....


 • Onprincipieel: D66 werd opgericht om meer democratie in de Nederlandse politiek te brengen. D66 is echter altijd bereid om hun democratische principes op te geven in ruil voor een plaatsje in het kabinet. Ondertussen hebben de Democraten 66 zelfs hun streven naar bindende referenda uit hun programma gehaald. Vandaar dat de DP bestaat.


 • Ondanks het feit dat D66 zichzelf "democraten" noemen, zijn ze toch vóór het behoud van de koning met zijn ondemocratische inmenging.


 • Begon als een centrumpartij, is ondertussen linkser dan links: D66 profilieerde zich vroeger als een partij van het politieke midden. Dit had kunnen leiden tot een partij die het beste van links en rechts in zich verenigt. Maar is ondertussen ver richting de linkerkant van het spectrum opgeschoven.


Lokaal, antiglobalistisch, voor een sterk Nederland in een sterk Europa:

 • Eurokritisch, maar ook euronationalistisch: De LES wil Nederland niet op laten lossen in een ondemocratische eengemaakte Europees rijk (en ook niet de andere unieke culturen van Europa zien verdwijnen) maar wil een democratische, effectief en vrij Europa. Objectief gezien is de E.U. ondemocratisch, onwerkbaar, bureaucratisch, duur en oneerlijk. Daarom wil de DP een referendum om zo de democratische hervorming af te dwingen die de EU nodig heeft. Wat willen wij nu eigenlijk met Europa? Tijd om te kiezen!


 • De Lijst Erik Schrama is echter voor hechte Europese samenwerking, zeker om ons tegen vreemde dreigingen te beschermen (zoals China, Rusland en de V.S.). Daarom willen wij een nieuwe vorm van Europese samenwerking, die werkt!


 • Zoals een "Europese NAVO" in de vorm van een Europese Defensiegemeenschap.


 • Antiglobalistisch, klassiek liberaal: De LES gelooft in open interne Europese grenzen, maar niet in totale vrijhandel; Strategisch belangrijke nutsbedrijven horen niet in de globalistische uitverkoop te worden gegooid.


 • Ethische politici: Ik ben niet is niet bereid om al onze principes overboord te zetten in ruil voor een zetel.


 • Principieel: Wij kiezen ervoor om ons beleid altijd te laten leiden door onze democratische principes, te beginnen met een écht democratische staatsvorm!


Socialistisch, met een gigantische, dwingende overheid:

 • Negeren het belang van de economie voor Nederland, inclusief het belang van economische ontwikkeling voor de gemiddelde Nederlanders.
 • Pacifistisch en onrealistisch: Negeren het belang van nationale defensie voor Nederland en geloven niet dat Nederland in staat moet zijn om zichzelf te verdedigen.


 • Is weinig meer dan een persoonlijk politiek vehikel van de Marijnissen "dynastie"


 • Geloven in het socialistische ideaal van een grote overheid, met gigantische uitgaven, die absolute controle heeft over het leven van de burger.


 • Collectivistisch: Als goede socialisten hangen ze de leer aan dat het invididu er niet toe doet, enkel de groep.


 • Goede punten: Zijn ook geïnteresseerd in de gemiddelde Nederlander en zijn ook voor afschaffing van de monarchie! (hoewel je ze daar in de praktijk toch weinig over hoort ...)Sociaal, maar niet bureaucratisch:

 • De Lijst Erik Schrama gelooft dat elke inwoner van Nederland recht heeft op welvaart, maar ook dat je de vrijheid moet krijgen om ervoor te kunnen werken. Dat betekent dat wij sociale doelen willen bereiken door liberale middelen, in andere woorden: Door de economie op te bouwen tot een hoger nivo. Het klassieke socialistische model (zoals dat al decennialang bijvoorbeeld in Brussel heerst) leidt uiteindelijk tot gigantische werkeloosheid, staatsuitgaven die groter zijn dan inkomsten; en een reusachtige overheid die uiteindelijk als enige werkgever over is gebleven. Kortom: De socialistische staat is gebouwd op goede bedoelingen, maar in de praktijk werkt 'ie niet. Daarom willen wij socialistische idealen combineren met het klassiek-liberale middel van een sterke economie onder een zo klein mogelijke overheid, waarbij mensen vrij zijn om hun leven in te delen.


 • De LES is NIET pacifistisch. De wereld is hard. Daarom heeft Nederland een sterke nationale defensie nodig. Wij weigeren om mee te gaan met de verdere verwaarlozing van de Nederlandse defensie en breken een lans voor het concept van "totale verdediging" zoals toegepast in Zweden en Singapore. Als wij een echte defensie hadden gehad, had Rusland nooit met MH17 weg kunnen komen. Ook willen wij een "Europese NAVO" om een tegenwicht te bieden tegen de agressie van de VS en Rusland.


 • Individualistisch, niet collectivistisch. Voor ons is de kleinste ethnische groep die werkelijk van belang is het gehele Nederlandse volk, ongeacht afkomst, geloof of status.


 • Anti-monarchistisch: Zoals bekend is de Lijst Erik Schrama ook tegen de monarchie en ronduit vóór de (parlementaire) republiek.


PVV

Extreem-rechts, islamofobisch, super conservatief:

 • Een one issue-partij opgericht om tegen immigratie te ageren en om moslims weg te pesten. En verder helemaal niets. Openlijk racistisch.


 • Economisch liberaal: Exact hetzelfde als de VVD.


 • Is weinig meer dan een politiek vehikel van Wilders.


 • Veranderbaar en onbetrouwbaar: Wilders verandert regelmatig van positie over hetzelfde onderwerp, zoals bijvoorbeeld zijn gewipwap over de coronamaatregelen, die eerst te soft waren, daarna te zwaar, daarna te zwak waren, daarna weer overdreven, enzovoort.


 • Zegt dat hij "Nederland voor de Nederlanders" wil, maar heeft desondanks voorgesteld om buitenlandse politie & legereenheden in te schakelen op Nederlandse bodem tegen Nederlandse burgers.


 • Heeft zich uitgesproken vóór  politiegeweld tegen demonstranten.


 • Super conservatief! Dus ook vóór het koningshuis, ondanks de diepgewortelde oneerlijkheid & de verregaande corruptie van de koninklijke familie.Rechts van het midden, niet extreemrechts. Dus: Breed, inclusief, progressief, voor iedereen:

 • Anti-racistisch: Om te beginnen geloven wij niet dat je niet een stereotypische kaaskop hoeft te zijn om van Nederland te hoeven houden. In ons land wonen Nederlanders met wortels van over de hele wereld. Dat is de realiteit van Nederland; en wij zijn er sterker door. De LES is ook een gematigd rechtse partij ("groen-rechts") die haar armen opent voor alle Nederlanders, ongeacht afkomst, kleur, sexe of religie.


 • De Lijst Erik Schrama gelooft dat elke inwoner van Nederland gelijk moet zijn voor de wet, ongeacht afkomst, huidskleur of geloofsovertuiging. Dit is een principieel standpunt voor ons. Wij geloven dat gewetensvrijheid & geloofsvrijheid belangrijk zijn! Dat betekent ook dat de overheid geen enkel recht heeft om voor te schrijven waar jij in moet geloven, zolang je je maar aan de gemeenschappelijke regels houdt die ervoor zorgen dat onze samenleving op rolletjes kan lopen.


 • Betekent dat dat wij blind zijn voor het feit dat er zoiets als "islamitisch terrorisme" in de wereld bestaat? Natuurlijk niet. Maar tegelijkertijd weigeren wij mensen te veroordelen voor iets waar zij zelf niets mee te maken hebben, enkel op basis van hun afkomst of geloof! Door iedereen over één kam te scheren, gaat Wilders veel te ver.


 • Hoe kunnen wij er dan voor zorgen dat de Nederlandse gemeenschap blijft functioneren? Door de Nederlandse taal en cultuur aan te sporen en zo veel mogelijk te ondersteunen! (Iets wat de VVD, CDA, D66 & PVV de afgeopen 10 jaar ook schromelijk in hebben gefaald.)


 • De LES is ook níét neoliberaal. Open grenzen zijn goed, maar soms moeten wij onze eigen economie ook ondersteunen om niet weggeconcurreerd te worden door de rest van Europa.


 • Wij geloven in Nederlandse soevereiniteit. Daarom zullen wij nóóit buitenlandse politie- en legereenheden inschakelen op Nederlandse bodem tegen Nederlandse staatsburgers!


 • Tegen politiegeweld. Als sinds de jaren 80 van het vorige millenium heeft de Nederlandse staat de neiging om demonstranten met harde hand onder de duim te houden en dat is vandaag de dag niet anders. De DP gelooft echter dat het recht om vrij te demonstreren een belangrijk onderdeel vormt van een gezonde democratische staat."Sociaal-democratisch":

 • Was ooit eens dé linkse partij van Nederland, is ondertussen totaal nietszeggend.


 • Zegt socialistisch te zijn, maar is in werkelijkheid een voorstander van vrij-markt-neoliberalisme. Als een soort VVD met de scherpe kantjes eraf.


 • Zouden als "socialisten" voor meer democratie en tegen het koninkrijk moeten zijn, maar in het echt hebben ze hier niet eens  standpunt meer over.Veelzeggend:

 • De PvdA is volledig nietszeggend.


 • De Lijst Erik Schrama is echter véélzeggend.


 • Interessant is dat de LES op sommige punten ondertussen linkser is dan de PvdA, zoals op het gebied van onze kritiek op de neoliberalistische vrijhandelscultuur en de manier waarop wij in ontwikkelingssamenwerking willen investeren.


 • Vóór de (parlementaire) Republiek, duidelijk en ronduit!


Extreem-links, radicaal groen en 100% schijnheilig:

 • Puur en kritiekloos pro-E.U.: Willen dat Nederland wordt geabsorbeerd in een ondemocratische Europese eenheidsworst.


 • Compleet overtuigd dat er een klimaatcrisis bestaat en dat alle luxe opgegeven moet worden voor het klimaat (behalve je smartphone en je elektrische wagen)), ook al beseffen ze niet dat er serieuze haken en ogen zijn aan Europa volledig koolstofneutraal.


 • Alle klimaatmaatregels zijn goed, ook als ze niet altijd logisch zijn (volledig elektrische auto's klinken bijvoorbeeld leuk, maar de brandstof moet nog altijd verbrand worden door de   - inmiddels buitenlandse - energiecentrales). Weigeren echter te concentreren op milieubescherming die écht nuttig is, zoals koolstof terugdringen door bomen te planten en hulp aan duurzame landbouw.


 • Net zoals D66 wil Groen-Links de Nederlandse landbouw compleet met de grond gelijk maken.


 • Huurlingenmentaliteit: Hebben er geen probleem mee om geld aan te nemen van internationale "filantropen" met schimmige reputaties.
 • Concentreren zich enkel en alleen op modieuze en politiek-correcte goede doelen.


 • Positieve discriminatie: In plaats van te geloven dat iedereen voor de wet gelijk moet zijn, zet GroenLinks zich in voor de rechten van HLQBI en gendervloeibaarheid, zonder in te zien dat Nederland al een van de beste landen ter wereld is om anders in te zijn; en zonder interesse te hebben voor burgerrechten. Zo heeft GroenLinks zich altijd uitgesproken vóór gedwongen vaccinaties, vóór het verplichte vaccinatiepaspoort en vóór politiegeweld tegen demonstranten.


 • Op economisch gebied puur marxistisch-communistisch. Begrijpen werkelijk niets van hoe een gezonde economie werkelijk functioneert.
 • Enige goede punt: De moderne bio-industrie (met kistkalveren, batterijkippen en kuikenhakkers) is kwaadaardig, tegennatuurlijk en moet hervormd worden, om zowel voor de boer als het dier leefbaarder en duurzamer te worden.


 • Verder vinden ze dat "een koninkrijk in principe ouderwets is en niet meer past". In principe dus voor een republiek, maar in de praktijk niet moedig genoeg om hier ronduit vooruit te komen.Dierenrechten:

 • One-issue partij: Mensen die strijden voor de dieren.
 • Enige goede punt: De moderne geïndustrialiseerde bio-industrie (met haar kistkalveren, batterijkippen en kuikenhakkers) is kwaadaardig, tegennatuurlijk en moet hervormd worden, om zowel voor de boer als het dier leefbaarder en duurzamer te worden.
 • Wereldvreemd over alle andere onderwerpen.

Groen-rechtse centrumpartij, Nederlands, kritisch op de EU, democratisch, écht milieubewust:

 • Tegelijkertijd pro-Europa én kritisch op de E.U. De LES wilt voorkomen dat Nederland wordt geabsorbeerd in een ondemocratische en genivelleerde Unie geregeerd door de ongekozen Europese Commissie. Europa moet van ons allen zijn!


 • Voor echte natuur- en milieubescherming. Niet overtuigd dat de klimaatmaatregels zoals emissiehandel & verplichte elektrische auto's enig positief effect hebben. Noch dat het zinvol is om Nederland in 2030 (of '40 of '50) koolstofneutraal te maken, o.a. door alle auto's elektrisch te maken. De energie moet immers ergens vandaan komen? Voor onze natuurlijke omgeving en onze planeet zorgen is (ondanks de hype) altijd een goed idee! Daarom willen wij in praktische oplossingen investeren, zoals koolstof reduceren door op grote schaal bomen te planten en de import van bedreigd hardhout verbieden; en alternatieve brandstoffen onderzoeken, zoals bio-ethanol. En meer!


 • Leve de boeren! Het is belangrijk dat Nederland in staat blijft om zich te voeden. Ons productieoverschot kunnen wij makkelijk gebruiken om iets te doen aan de wereldwijde hongersnoden die op dit moment gaande zijn (waar GL niet in geïnterresseerd is).


 • Onafhankelijk: Wij nemen geen reusachtige bedragen van louche internationale "filantropen". Wij hebben namelijk onze trots.


 • Geen "positieve discriminatie": Wij geloven dat iedereen gelijk voor de wet moet zijn. Dat is een principe waar je niet aan kunt tornen. In de praktijk zien we dat positieve discriminatie alleen maar tot fraude, verder machtsmisbruik en verdeeldheid onder de bevolking leidt.


 • Wij geloven dat homo's, lesbiennes en andere HLBQTI-ers gewoon hun levens moeten kunnen leven, net zoals  alle andere Nederlanders. En in Nederland kunnen ze dat ook! Wij moeten immers niet vergeten dat Nederland een van de beste en vrijste landen ter wereld is om anders in te zijn: Het eerste land ter wereld waar het homohuwelijk bestond. Daar mogen wij als Nederlanders (doet er niet toe wat je geaardheid is) best trots op zijn! Dat betekent niet dat je van andere mensen mag eisen dat ze het met jouw levenskeuzes eens zijn. Persoonlijke voorkeur is immers belangrijk. Daarom is de Lijst Erik Schrama ook fundamenteel tegen de propagering van de toxische en discriminerende LQBTI, trans- & woke-ideologieën.


 • Wij geloven dat ieder mens baas is over zijn/haar eigen lichaam. Daarom zijn wij tégen gedwongen vaccianties, tégen het verplichte vaccinatiepaspoort en tégen politiegeweld tegen demonstranten.


 • Het enige punt dat overeenkomt: De moderne bio-industrie (met kistkalveren, batterijkippen en kuikenhakkers) is kwaadaardig, tegennatuurlijk en moet hervormd worden, om zowel voor de boer als het dier leefbaarder en duurzamer te worden.


 • Vóór de democratie; en dus ook vóór de republiek en tégen het koninkrijk. Duidelijk, ronduit, zonder vage bewoordingen of smoesjes!
Religieus extreem-rechts:

 • Geloven dat Nederland geregeerd moet worden op basis van een nauwe protestantse interpretatie van de Bijbel.


 • Vinden daarom ook dat niet alle mensen gelijk moeten zijn voor de wet. De SGP gelooft, bijvoorbeeld, dat vrouwen geen volwaardige mensen zijn.


 • Extreem conservatief: Dus fanatieke oranjeklanten!

Breed, progressief-rechtse centrumpartij:

 • De LES gelooft dat geloofsvrijheid belangrijk is!


 • Hoewel wij er lessen en inspiratie uit kunnen vinden, is de Statenbijbel te nauw om als een handboek voor een moderne Nederlandse republiek te dienen.


 • De LES vindt dat alle mensen gelijk moeten zijn voor de wet. Ook vrouwen!


 • Wij vinden dat een koning on-Nederlands is. Onze eeuwenoude tradities zijn democratisch & republikeins!Christendemocratie:

 • Een soort CDA voor mensen die zichzelf serieuze christenen vinden.


 • Hebben niettemin tóch met de VVD een coalitie gevormd, ook al staat de VVD voor alles waar de ChristenUnie tegen is.


 • Hebben, ondanks hun christelijk signatuur, nooit moeite gehad met politieke koehandel. Zijn vaak bereid geweest om hun christelijke principes overboord te zetten in ruil voor een plekje in het kabinet.


 • Economisch: Syncretistisch. In andere woorden: "Christelijk-socialistisch", waarbij de economie beheerst wordt door corporaties en productschappen, terwijl kleinere producenten het risico lopen om tussen de wal en het schip te komen.


 • Goed punt: Zijn voorvechters van Nederlandse cultuur.


 • Conservatief, dus vóór het koninkshuis. Ondanks het feit dat een koninkrijk fundamenteel oneerlijk en on-Nederlands is.


 • Uiteindelijk is de CU altijd bereid gebleken om hun Christelijke principes overboord te zetten.


Breed, democratisch, centrumpartij:

 • Breed. Niet énkel Christelijk. De Lijst Erik Schrama staat open voor mensen van verschillende achtergronden. Wij vallen niet over je religieuze overtuigingen of je culturele achtergrond.


 • Standvastig: De Lijst Erik Schrama is niet bereid om al onze principes op te geven ten behoeve van een plaatsje in het kabinet. Wij willen best onderhandelen, maar er zijn ook grenzen.


 • In plaats van in te zetten op gedwongen lidmaatschap van corporaties en productschappen willen wij de mensen zoveel mogelijk vrijlaten om hun eigen zaakjes te regelen.


 • Bij de Lijst Erik Schrama zijn wij voorvechters van de Nederlandse taal en cultuur.


 • En daar hoort de Nederlandse Republiek ook bij!FvD

Rechts-extremistisch, ethnonasionalistisch, isolationistisch, racistisch en polariserend:

  • Hongerig voor aandacht, wat tot extreme taferelen met veel geschreeuw en weinig oplossingen leidt.
 •  
  • Begon als een conservatieve, kritisch partij, maar is ondertussen tot extreemrechts vervallen. Vaak openlijk racistisch. Is in elke instantie faliekant tegen immigratie, vluchtelingen & buitenlanders. Praktisch identiek aan PVV & VVD wat dat betreft.
 •  
  • Goede punten: Tijdens de jaren 2021/2022 één van de weinige oppositiepartijen die écht kritisch waren over de zinnigheid, legaliteit en wenselijkheid van de coronamaatregelen.
 •  
  • Slechte punten: Smalle extremistische partij die gematigde kiezers afschrikt met hun racistische uitspraken en hun halsstarrige weigering om naar andere meningen te luisteren.
 •  
  • Oerconservatief: FvD wil eigenlijk de tijd terugdraaien naar de jaren '50. Maar dat is nu eenmaal niet mogelijk, of wenselijk.
 •  
  • Economisch extreem neoliberaal: Gelooft nog altijd in totale, neoliberale vrijhandel. Wat dat betreft nog altijd een VVD-splinter.
 •  
  • Oerconservatief en weinig inzichtelijk: Ondanks hun roep om meer democratie (zonder echter specifieke suggesties te doen), hebben ze geen uitesproken standpunten over het koninkrijk en de nieuwe Republiek.

Rechts van het midden: Een brede, gematigde partij:

 • Een brede centrumpartij die rechts van het midden zit, maar ook lijnen naar links heeft. Een "grote tent"-partij waarin iedereen van goede wil zich thuis kan voelen. Als "groen-rechts" staat de LES vér links van de FvD.


  • Zo zijn wij niet tegen immigratie, niet tegen buitenlanders en tegen vluchtelingen. Om Nederland weer sterk te maken, moeten wij bereid zijn midden in de wereld te staan. Dat betekent wél dat ons immigatie- en visabeleid vanaf nu op een logische, eerlijke (zowel voor de aanvrager als voor Nederland), transparante en humane manier moet worden uitgevoerd, in plaats van het zooitje ongeregeld dat Rutte er de afgelopen 10 jaar van heeft gemaakt.


  • Progressief-rechts, is sociaal conservatief, maar niet traditioneel: Wij willen niet noodzakelijk terug naar hoe Nederland in de jaren '50 was. In plaats daarvan willen wij vooruit naar een betere toekomst, waarin de globalisten het niet voor het zeggen hebben en waarin de neoliberalen van de VVD, CDA, D66, PvdA en PVV niet meer de scepter zwaaien, maar een toekomst die alle mensen onder ons die nog in vrijheid en democratie geloven: Met een échte parlementaire Republiek.


  • De LES is niet neoliberaal en gelooft niet in totale vrijandel. Totale vrijhandel kan alleen gebeuren tussen twee gelijkwaardige economieën; en na de totale uitverkoop van Nederland is ons land geen gelijkwaardige economie meer.


  • Een aantal punten die de LES echter met de FvD deelt, is dat beide partijen kritisch zijn over de zinnigheid, legaliteit en wenselijkheid van de coronamaatregels, kritisch zijn over de E.U., allebei directe democratie willen invoeren; hoewel de FvD niet zo ver wil gaan in de democratische hervorming van Nederland als de Lijst Erik Schrama. Als je échte directe democratie in Nederland wil krijgen, is de LES dus altijd de betere keuze!


  Europees federalisme, euro-imperialistisch, extreem-links en neoliberaal tegelijk:

  • Volt vindt dat de E.U. één grote eengemaakte, centraal bestuurde federale staat moet worden waarin de landen van Europa niet meer bestaan; en wil van Nederland ook een Europese provincie maken.


  • Kritiekloos: Zijn grote, kritiekloze fans van de huidige EU, ook al wordt deze geregeerd door de ongekozen en autocratische Commissie.


  • Marionetten: "Volt in Nederland" zoals de partij officieel heet, is de Nederlandse sectie van een "pan-Europese" organisatie. Dat betekent dat de lijsttrekker of voorzitter van Volt Nl. niet de hoogste baas van de partij is. Die zit namelijk ergens "in Europa". Stel je dan het onwaarschijnlijke scenario voor waarin Volt de Nederlandse premier zou mogen leveren, dan zou hij/zij niet onafhankelijk zijn/haar taken als minister-president kunnen uitvoeren, maar bevelen aan moeten nemen van de ongekozen en onbekende bestuursraad van Volt Europa.


  • Volt Europa is niet politiek afhankelijk, aangezien het in 2018 een grote donatie heeft aangenomen (19.000 euro, om precies te zijn) van de Open Society Foundation van George Soros, ook bekend als "the man who broke the bank of England".


  • Hoewel Volt misleidend claimt dat ze "niet links en niet rechts zijn", hangt Volt qua politiek erg tegen Groen-Links en D66 aan: Radicaal-links, met een sterke "digitaal-marxistische" neiging. Één van de kernstandpunten (uit hun 5+1 programma) luidt dat we de problemen van Europa op kunnen lossen door alles digitaal te maken. Ongeacht het feit dat zo'n politiek van totale digitalisering mensen benadeelt die geen toegang tot internet hebben, die niet genoeg geld hebben om alle apparatuur (zoals smartphones en laptops) aan te schaffen, of die gewoon niet digitaal willen gaan. Ook negeert Volt de negatieve consequenties van totale digitalisering op onze samenleving, zoals digitale verslaving, intellectuele armoede, leerachterstanden enz ...


  • Het extreem-linkse karakter van Volt blijkt ook uit het feit dat zij zich publiekelijk hebben uitgesproken vóór politiegeweld tegen demonstranten, tégen het recht om kritiek op de overheid te mogen leveren, vóór alle coronamaatregelen (ongeacht welke) en tégen alle demonstraties. Volt heeft laten zien dat zij extreem onverdraagzaam zijn en extreem volgzaam zijn, omdat zij geloven dat je alles moet doen wat de overheid je opdraagt, zonder verder vragen te stellen!


  • Volt staat ook voor de totale verengelsing van Europa. De officiële taal van Volt Europa is het Engels; alle andere talen zijn secundair. Wanneer je voor Volt kiest, kies je voor de verengelsing van Nederland en tégen de Nederlandse taal en cultuur.


  • Hypocriet: Hoewel Volt openlijk stelt dat ze "niet links en niet rechts" zijn, is hun politieke positie te vergelijken met dat van Groen-Links en D66. Zo heet Volt openlijk meegedaan aan publieke marsen voor vrouwen- en lgbtq-rechten (echter zonder zich aan de coronaregels te houden die door de partij zelf als verplicht worden beschouwd), maar hebben ze publiekelijke afstand genomen van demonstraties voor vrijheid, democratie en burgerechten.


  • Ondanks hun extreem-linkse, neomarxistische politiek, is Volt op economisch gebied 100% neoliberaal: Zij geloven in absolute vrijhandel, ongeacht de prijs die uiteindelijk betaald zal moeten worden.


  • Goede punten: De E.U. heeft inderdaad hervormd nodig, want het werkt gewoon niet. Ook is Volt zeer kritisch op de rol en de activiteiten van China in Europa.

  Lokaal, democratisch, gematigd rechtse centrumpartij, Nederlands, eurokritisch en tegelijkertijd euronationalistisch:

  • Volt staat voor alles waar wij tegen zijn.


  • De LES is eurokritisch, maar tegelijkertijd ook fel pro-Europa. Wij willen voorkomen dat Nederland wordt geassimileerd in een ondemocratisch Europees collectief dat centraal geregeerd wordt door een ongekozen Commissie. Wij geloven dat Nederland méér moet zijn dan slechts een provincie van de Europese bureaucratie. Nederland kan er voor kiezen om een staat binnen een verengid Europa te worden, maar nooit een provincie! De huidige E.U. is immers niet democratisch, niet effectief, niet eerlijk en vééĺ te duur. Daarom willen wij de Nederlanders de keuze geven over wat wij willen van de E.U.


  • Om de noodzakelijk democratische hervorming van de Unie op te jagen stellen wij een nationaal referendum over de EU voor. Zonder een stok achter de deur zal Europa nooit hervormen.


  • Onafhankelijk: De Lijst Erik Schrama is van niemand afhankelijk, zeker niet van buitenlandse donors. Wij hebben nooit geld aangenomen van buitenlandse stichtingen of louche "filantropen" en gaan dat ook nooit doen.


  • Centrumpartij, niet extreem-links: Het is duidelijk waar wij voor staan: Vrijheid, democratie en een redelijke, gematigde en brede samenleving.


  • Wij geloven niet in de digitalisering van de samenleving. De Europese politiek van totale digitalisering van de gemeenschap benadeelt mensen die geen toegang tot internet hebben, die niet genoeg geld hebben om alle apparatuur (zoals smartphones en laptops) aan te schaffen, of die gewoon niet digitaal wíllen gaan. Ook negeert Volt de negatieve consequenties van totale digitalisering op onze samenleving, zoals digitale verslaving, intellectuele armoede, leerachterstanden en zo voort ... De Lijst Erik Schrama gelooft dat computers een gereedschap zijn, niet een religie. Daarom geloven wij ook niet in het idee dat internettoegang een mensenrecht is op hetzelfde nivo als voedsel, huisvesting, zelfbeschikkingsrecht en vrijheid.


  • De Lijst Erik Schrama is duidelijk tégen politiegeweld tegen demonstranten, net zoals wij niet bang zijn om kritiek te uiten op de overheid, net zoals wij niet bang zijn om tegen de massa in te gaan voor onze overtuigingen, dat vrijheid, democratie en onze cultuur belangrijk zijn.


  • De LES is ook een voorvechter van de Nederlandse taal. Wij proberen te voorkomen dat de Nederlandse taal volledig weggedrukt wordt en vechten tegen de verengelsing van ons hoger onderwijs, wetenschappen, economie, politiek en de rest van onze samenleving. Als je voor de Lijst Erik Schrama kiest, kies je voor de Nederlandse taal.


  • Wij geloven dat iedereen gelijk voor de wet moet zijn. Uiteindelijk zijn wij allen mensen. Daarom vinden wij vrouwenrechten (bijvoorbeeld) óók belangrijk. Het is gewoon niet eerlijk als een vrouw minder verdient dan een man voor hetzelfde werk. Dat kan niet! Maar de LES beperkt zich niet tot enkel die goede zaken die nu modieus en politiek correct zijn en gelooft daarom ook niet in het soort van "positieve discriminatie" waar Volt openlijk te koop mee loopt. Wij vinden dat klassieke burgerrechten, zoals vrijheid en democratie, óók belangrijk zijn en nu meer dan ooit onder vuur liggen!


  • Volt gelooft ook in het Europese ideaal van totale vrijhandel, ondanks het feit dat de economieën van Zuid- en Oost-Europa (en ondertussen ook Nederland) hier totaal kapot van zijn gegaan. De LES gelooft dat vrijhandel soms goed is, maar soms ook niet; en dat het fout was om onze nationale economie in de uitverkoop te gooien. Soms moet je verstandig zijn.


  • Als enige punt van overeenstemming vindt zowel Volt als de DP dat de E.U. grondig hervormd moet worden (daarom willen wij ook een referendum over de E.U. uitschrijven). Ook vindt de Lijst Erik Schrama dat China onze vriend niet is, maar een openlijke vijandige totalitaire macht die op complete wereldheerschappij uit is en die zo veel mogelijk geïsoleerd moet worden.