vergelijkjepartij

VERGELIJK JE PARTIJ!

HOE STAAN WIJ IN VERHOUDING TOT DE ANDERE PARTIJEN?


In een politiek landschap dat zo versnipperd is als het Nederlandse is het goed om een duidelijk overzicht te hebben:

Extreem globalistisch neo-liberaal:

 • totale liberalisering & globalisering van de Nederlandse economie. Consequenties: de totale uiterkoop van de Nederlandse economie, waardoor bedrijven die voor Nederland van strategisch en economisch belang zijn (of, in ieder geval, waren), zodat Daf, Fokker, AH, nutsbedrijven zoals de gemeentelijke energiebedrijven, en meer nu allemaal in buitenlandse handen zijn.
 • "privatisering van de overheid". Resultaat: De toeslagenaffaire, de misstanden bij de IND, het verwaarlozen van onze nationale defensie, het saboteren van Fokker en de corruptie rond de aanschaf van de JSF, en meer.
 • Obsessie met "marktdenken" in de overheid, waardoor mensen als nummers worden behandeld.
 • Reusachtige overheid met ondoordringbare bureaucratie.
 • Geen directe democratie ->  zoals geïllustreerd door het wegvagen van de uitkomst van het Oekraïnereferendum door Rutte.
 • Autoritair en elitair. Geloven in een autoritaire staatsvorm waarbij de burger alles moet doen wat de overheid hem/haar opdraagt. Zoals Rutte het al verwoorde: "Je moet gewoon je bek houden!"
 • Vóór de corruptie van het koningshuis, tegen de Republiek.

 • Totaal afhankelijk van het buitenland: In de zak van de Europese Unie en de NAVO (en in het bijzonder de V.S.), waardoor wij de gulden voor de euro hebben ingewisseld, zonder hier ooit over te hebben mogen stemmen, waardoor de JSF is aangeschaft in plaats van in de eigen Nederlandse vliegtuigindustrie te investeren; enzovoort ...

Klassiek liberaal met uitlopers naar links:

 • Persoonlijke keuzevrijheid is belangrijk!
 • Anti-globalistish: Ongeremde vrijhandel kan leiden tot "economisch neokolonialisme", zoals in Afrika, Zuid- en Oost-Europa; en de afgelopen 10 jaar in Nederland. De DP gelooft dat vrijhandel goed is, maar ook dat vrijhandel enkel mogelijk is tussen gelijkwaardige economieën. En de VVD heeft er de afgelopen 10 jaar voor gezorgd dat Nederland geen volwaardige en gelijkwaardigde economie meer is, vergeleken met de rest van Europa, waar grote bedrijven (zoals Airbus, Leonardo en Vattenfall) wél semi-illegale staatssteun krijgen. Om ons land van de totale uitverkoop te redden, willen wij deze op hol geslagen privatisering & globalisering terugdraaien en zo onze éigen economie stimuleren, in plaats van die van de rest van Europa.
 • Zo klein mogelijke overheid met zo min mogelijk bureaucratie.
 • Vrijheid is belangrijk. Dat betekend dat de overheid moet mensen zo veel mogelijk met rust laten.
 • Democratisch: De overheid moet mensen niet meer als nummers beschouwen, maar Nederlanders moeten via directe democratie hun stem kunnen laten horen. 
 • Vóór de democratie (ipv. tegen), dus ook voor Republiek.
 • Onafhankelijk van het buitenland: Kritisch op het gebrek aan democratie van de E.U. en afwijzend van onze afhankelijkheid van de V.S. Voorstander van een sterke nationale defensie en een onafhankelijk Europees defensiebondgenootschap.

"Christendemocratisch.¨Maar wat betekent dat eigenlijk?

 • Conservatief zonder moraal: Laten wij alles zo houden als het is, ook als het systeem kapot is.
 • Dus ook vóór het koningshuis, ondanks de corruptie en ondanks het feit dat het koninkrijk niet werkt.
 • Licht socialistisch, omdat het een christelijke plicht is om voor elkaar te zorgen, hoewel je daar in de praktijk weinig van merkt, omdat het CDA meestal in alles meegaat dat de VVD voorstelt. In één woord: Nietszeggend.
 • Meedogenloze politici: Het CDA is altijd al bereid geweest om tot het uiterste te gaan om aan de macht te komen. Het valsspelen van Hugo de Jonge in de interne verkiezingen van de CDA is hier slechts één voorbeeld van.
 • Als énig goed principe: Laten we proberen om de staatsschuld zo snel mogelijk weg te werken.
 • Hebben nog maar weinig te maken met hun enige christelijke overtuigingen, vandaar dat de ChristenUnie en de SGP ook bestaan: Partijen die wél voor christenen zijn.Hervormingspartij met ijzeren principes:

 • Breed: Wij vinden dat geloofsvrijheid belangrijk is! Daarom staan wij open voor mensen van allerlei allooi. Want wat jij gelooft is niet de zaak van de overheid, zolang je maar van goede wil bent en in democratie, vrijheid en Nederland gelooft!
 • Progressief: Bepaalde dingen kloppen er niet in ons land. Daarom willen wij Nederland veranderen, beter maken, bevrijden en beter organiseren.
 • Niet traditioneel: Tradities zijn leuk en nuttig als ze zinnig zijn (zoals de traditie van hoffelijkheid), maar tradities die niet iets zinnigs bijdragen aan de Nederlandse gemeenschap moeten wij achterlaten, zoals het koningshuis.
 • Ethische politici: De DP is niet bereid om al onze principes overboord te zetten in ruil voor een zetel.
 • Met het CDA eens: We moeten de staatsschuld wegwerken. De beste manier om dat te doen is door onze inkomsten te verhogen door onze economie te stimuleren.
 • Principieel: Wij kiezen ervoor om ons beleid altijd te laten leiden door onze democratische principes.


Links-liberalistisch, globalistisch, eurofederalistisch:

 • Eurofederalistisch: Willen Nederland zo snel mogelijk laten op laten lossen in het moeras van de Europese Unie.
 • Liberalistisch & globalistisch: Geloven in vrijhandel, met totale open grenzen en totale liberalisering van onze economie.
 • Hypocriet: Zeggen dat ze zich sterk inzetten voor vrouwenrechten & LHBTQ-rechten, maar niet voor vrijheid & burgerrechten. In werkelijkheid stemmen ze echter meestal met de VDD mee.
 • Anti-boer & vóór klimaathype: D66 wil de nederlandse veestapel met 50% verminderen om zo Nederland koolstofneutraal te maken, ongeacht het feit dat ze zo onze voedselproductie in gevaar brengen. Ook willen ze in 2030 alle verbrandingmotoren verbieden. Wat leuk klinkt, ware het niet dat de energie nog érgens vandaan moet komen ....
 • Onprincipieel: D66 werd opgericht om meer democratie in de Nederlandse politiek te brengen. D66 is echter altijd bereid om hun democratische principes op te geven in ruil voor een plaatsje in het kabinet. Ondertussen hebben de Democraten 66 zelfs hun streven naar bindende referenda uit hun programma gehaald. Vandaar dat de NRP nu bestaat.
 • Ondanks het feit dat D66 zichzelf "democraten" noemen, zijn ze toch vóór het behoud van het koningshuis met zijn ondemocratische inmenging.
 • Centrum: D66 profilieert zich als een partij van het politieke midden. Dit had kunnen leiden tot een partij die het beste van links en rechts in zich verenigt. In werkelijkheid betekent dit dat ze ongedefinieerd en nietszeggend zijn: Vlees noch vis.


Lokaal, antiglobalistisch, voor Nederlandse soevereiniteit:

 • Eurosceptisch, maar Europees: De DP wil Nederland niet op laten lossen in een Europese eenheidsworst (en ook niet de andere unieke culturen van Europa). Objectief gezien is de E.U. ondemocratisch, onwerkbaar, bureaucratisch, duur en oneerlijk. Omdat de Nederlanders nooit de keuze hebben gekegen om voor of tegen E.U.-lidmaatschap te kiezen, wil de NDP de volksraadpleging organiseren waar wij als sinds het Verdrag van Maastricht op wachten: Wat willen wij nu eigenlijk met Europa? Tijd om te kiezen!
 • De DP is echter voor hechte Europese samenwerking, zeker om ons tegen vreemde dreigingen te beschermen (zoals China, Rusland en de V.S.). Daarom willen wij een nieuwe vorm van Europese samenwerking, die werkt!
 • Antiglobalistisch, klassiek liberaal: De DP gelooft in open grenzen, maar niet in totale vrijhandel; Strategisch belangrijke nutsbedrijven horen niet in de globalistische uitverkoop te worden gegooid.
 • Ethische politici: De DP is niet bereid om al onze principes overboord te zetten in ruil voor een zetel.
 • Principieel: Wij kiezen ervoor om ons beleid altijd te laten leiden door onze democratische principes, te beginnen met een écht democratische staatsvorm!


Socialistisch, met een gigantische, dwingende overheid:

 • Negeren het belang van de economie voor Nederland, inclusief het belang van economische ontwikkeling voor de gemiddelde Nederlanders.
 • Pacifistisch en onrealistisch: Negeren het belang van nationale defensie voor Nederland en geloven niet dat Nederland in staat moet zijn om zichzelf te verdedigen.
 • Is weinig meer dan een persoonlijk politiek vehikel van de Marijnissen "dynastie"
 • Geloven in het socialistische ideaal van een grote overheid, met gigantische uitgaven, die absolute controle heeft over het leven van de burger.
 • Collectivistisch: Als goede socialisten hangen ze de leer aan dat het invididu er niet toe doet, enkel de groep.
 • Goede punten: Zijn ook geïnteresseerd in de gemiddelde Nederlander en zijn ook voor afschaffing van de monarchie! (hoewel je ze daar in de praktijk toch weinig over hoort ...)Sociaal, maar niet bureaucratisch:

 • De DP gelooft dat elke inwoner van Nederland recht heeft op welvaart, maar ook dat je de vrijheid moet krijgen om ervoor te kunnen werken. Dat betekent dat wij sociale doelen willen bereiken door middel van liberale middelen, in andere woorden: Door de economie op te bouwen tot een hoger nivo dan wat wij nu hebben. Het klassieke socialistische model (zoals dat al decennialang bijvoorbeeld in de gemeente Brussel heerst) leidt uiteindelijk tot gigantische werkeloosheid, staatsuitgaven die groter zijn dan onze inkomsten; en een reusachtige overheid die uiteindelijk als enige werkgever over is gebleven. Kortom: De socialistische staat is gebouwd op goede bedoelingen, maar in de observeerbare praktijk werkt 'ie niet. Daarom willen wij de socialistische idealen combineren met het klassiek-liberale middel van een sterke economie onder een zo klein mogelijke overheid, waarbij mensen vrij zijn om hun eigen leven in te delen.
 • De DP is NIET pacifistisch. De wereld is hard. Daarom heeft Nederland en sterke nationale defensie nodig. Wij weigeren om mee te gaan met de verdere verwaarlozing van de Nederlandse defensie en breken een lans voor het concept van "totale verdediging" zoals toegepast in Zweden en Singapore. Als wij een echte defensie hadden gehad, had Rusland nooit met MH17 weg kunnen komen.
 • Individualistisch, niet collectivistisch. Voor ons is de kleinste ethnische groep die werkelijk van belang is het gehele Nederlandse volk, ongeacht afkomst.
 • Anti-monarchistisch: Zoals bekend is de DP ook tegen de monarchie en ronduit vóór de republiek.


PVV

Extreem-rechts, islamofobisch, super conservatief:

 • Een partij opgericht om tegen immigratie te ageren en om de invloed van islam tegen te gaan. En verder helemaal niets.
 • Economisch liberaal: Exact hetzelfde als de VVD.
 • Is weinig meer dan een politiek vehikel van Wilders.
 • Veranderbaar en onbetrouwbaar: Wilders verandert regelmatig van positie over hetzelfde onderwerp, zoals bijvoorbeeld zijn gewipwap over de coronamaatregelen, die eerst te soft waren, daarna te zwaar, daarna te zwak waren, daarna weer overdreven, enzovoort.
 • Zegt dat hij "Nederland voor de Nederlanders" wil, maar heeft desondanks voorgesteld om buitenlandse politie & legereenheden in te schakelen op Nederlandse bodem.
 • Heeft zich uitgesproken vóór  politiegeweld tegen demonstranten.
 • Super conservatief & traditioneel! Dus ook vóór het koningshuis, ondanks de diepgewortelde oneerlijkheid & de verregaande corruptie van de koninklijke familie.Breed, inclusief, progressief, voor iedereen:

 • Om te beginnen gelooft de DP dat je niet een stereotypische kaaskop hoeft te zijn om van Nederland te hoeven houden. In ons land wonen Nederlanders met wortels van over de hele wereld. Dat is de realiteit van Nederland; en wij zijn er sterker door. De DP is ook een gematigd rechtse partij ("groen-rechts") die haar armen opent voor alle Nederlanders, ongeacht afkomst, kleur, sexe of religie.
 • De DP gelooft dat elke inwoner van Nederland gelijk moet zijn voor de wet, ongeacht afkomst, huidskleur of geloofsovertuiging. Dit is een principieel standpunt voor ons. Wij geloven dat gewetensvrijheid & geloofsvrijheid belangrijk zijn! Dat betekent ook dat de overheid geen enkel recht heeft om voor te schrijven waar jij in moet geloven, zolang je je maar aan de gemeenschappelijke regels houdt die ervoor zorgen dat onze samenleving op rolletjes kan lopen.
 • Betekent dat dat wij blind zijn voor het feit dat er zoiets als "islamitisch terrorisme" in de wereld bestaat? Natuurlijk niet. Maar tegelijkertijd weigeren wij mensen te veroordelen voor iets waar zij zelf niets mee te maken hebben, enkel op basis van hun afkomst of geloof! Door iedereen over één kam te scheren, gaat Wilders veel te ver.
 • Hoe kunnen wij er dan voor zorgen dat de Nederlandse gemeenschap blijft functioneren? Door de nederlandse taal en cultuur aan te sporen en zo veel mogelijk te ondersteunen! (Iets wat de VVD, CDA, D66 & PVV de afgeopen 10 jaar ook schromelijk in hebben gefaald.)
 • De DP is ook níét economisch neoliberaal. Open grenzen zijn goed, maar soms moeten wij onze eigen economie ook ondersteunen om niet weggeconcurreerd te worden door de rest van Europa.
 • Wij geloven in Nederlandse soevereiniteit. Daarom zullen wij nóóit buitenlandse politie- en legereenheden inschakelen op Nederlandse bodem.
 • Tegen politiegeweld. Als sinds de jaren 80 van het vorige millenium heeft de Nederlandse staat de neiging om demonstranten met harde hand onder de duim te houden en dt is vandaag de dag niet anders. De NRP gelooft echter dat het recht om vrij te demonstreren een belangrijk onderdeel vormt van een gezonde democratische staat."Sociaal-democratisch":

 • Was ooit eens dé linkse partij van Nederland, is ondertussen totaal nietszeggend.
 • Zegt socialistisch te zijn, maar is in werkelijkheid een voorstander van vrij-markt-neoliberalisme. Als een soort VVD met de scherpe kantjes eraf.
 • Zouden als "socialisten" voor meer democratie en tegen het koninkrijk moeten zijn, maar in het echt hebben ze hier niet eens  standpunt meer over.Veelzeggend:

 • De PvdA is ondertussen nietszeggend.
 • De DP is ondertussen véélzeggend.
 • Interessant is dat de DP op sommige punten ondertussen linkser is dan de PvdA, zoals op het gebied van onze kritiek op de neoliberalistische vrijhandelscultuur en de manier waarop wij in ontwikkelingssamenwerking willen investeren.
 • Vóór de Republiek, duidelijk en ronduit!


Extreem-links, radicaal groen:

 • Puur pro-E.U.: Willen dat Nederland wordt geabsorbeerd in de Europese  eenheidsworst.
 • Compleet overtuigd dat er een klimaatcrisis bestaat en dat alle luxe opgegeven moet worden voor het klimaat (behalve je smartphone), ook al beseffen ze niet dat Europa volledig koolstofneutraal maken economische zelfmoord inhoudt.
 • Alle klimaatmaatregels zijn goed, ook als ze niet altijd logisch zijn (volledig elektrische auto's klinken bijvoorbeeld leuk, maar de brandstof moet nog altijd verbrand worden door de   - inmiddels buitenlandse - energiecentrales). Weigeren echter te concentreren op milieubescherming die écht nuttig is, zoals koolstof terugdringen door bomen te planten en hulp aan duurzame landbouw.
 • Net zoals D66 wil Groen-Links de Nederlandse landbouw compleet met de grond gelijk maken.
 • Huurlingenmentaliteit: Hebben er geen probleem mee om geld aan te nemen van internationale "filantropen" met schimmige reputaties.
 • Concentreren zich enkel en alleen op modieuze en politiek-correcte goede doelen.
 • Positieve discriminatie: In plaats van te geloven dat iedereen voor de wet gelijk moet zijn, zet GroenLinks zich in voor de rechten van HLQBI en gendervloeibaarheid, zonder in te zien dat Nederland al een van de beste landen ter wereld is om anders in te zijn; en zonder interesse te hebben voor burgerrechten. Zo heeft GroenLinks zich altijd uitgesproken vóór gedwongen vaccinaties, vóór het verplichte vaccinatiepaspoort en vóór politiegeweld tegen demonstranten.
 • Op economisch gebied puur marxistisch-communistisch. Begrijpen werkelijk niets van hoe een gezonde economie werkelijk functioneert.
 • Enige goede punt: De moderne bio-industrie (met kistkalveren, batterijkippen en kuikenhakkers) is kwaadaardig, tegennatuurlijk en moet hervormd worden, om zowel voor de boer als het dier leefbaarder en duurzamer te worden.
 • Verder vinden ze dat "een koninkrijk in principe ouderwets is en niet meer past". In principe dus voor een republiek, maar in de praktijk niet moedig genoeg om hier ronduit vooruit te komen.Dierenrechten:

 • One-issue partij: Mensen die strijden voor de dieren.
 • Enige goede punt: De moderne geïndustrialiseerde bio-industrie (met haar kistkalveren, batterijkippen en kuikenhakkers) is kwaadaardig, tegennatuurlijk en moet hervormd worden, om zowel voor de boer als het dier leefbaarder en duurzamer te worden.
 • Wereldvreemd over alle andere onderwerpen.

Progressief-rechts, Nederlands, democratisch:

 • Kritisch op de E.U. De DP wilt voorkomen dat Nederland wordt geabsorbeerd in de Europese eenheidsworst.
 • Niet overtuigd dat de klimaatcrisis bestaat zoals die nu wordt gepresenteerd. Noch dat het zinvol is om Nederland in 2030 (of '40 of '50) koolstofneutraal te maken, o.a. door alle auto's elektrisch te maken. De energie moet immers ergens vandaan komen? Voor onze natuurlijke omgeving en onze planeet zorgen is (ondanks de hype) altijd een goed idee! Daarom willen wij in praktische oplossingen investeren, zoals koolstof reduceren door op grote schaal bomen te planten.
 • Leve de boeren! Het is belangrijk dat Nederland in staat blijft om zichzelf te voeden. Ons productieoverschot kunnen wij makkelijk gebruiken om iets te doen aan de wereldwijde hongersnoden die op dit moment gaande zijn (en waar GroenLinks niet in geïnterresseerd is).
 • Onafhankelijk: Wij nemen geen reusachtige bedragen aan van louche internationale "filantropen". Wij hebben namelijk nog een geweten.
 • Geen positieve discriminatie: Wij geloven dat iedereen gelijk voor de wet moet zijn. Dat is een principe waar je niet aan kunt tornen. In de praktijk zien we dat positieve discriminatie alleen maar tot fraude, verder machtsmisbruik en verdeeldheid onder de bevolking leidt.
 • Wij geloven dat homo's, lesbiennes en andere HLBQTI-ers gewoon hun levens moeten kunnen leven, net zoals  alle andere Nederlanders. En in Nederland kunnen ze dat ook! Wij moeten immers niet vergeten dat Nederland een van de beste en vrijste landen ter wereld is om anders in te zijn: Het eerste land ter wereld waar het homohuwelijk bestond. Daar mogen wij als Nederlanders (doet er niet toe wat je geaardheid is) best trots op zijn! Wat betreft gendervloeibaarheid, echter, gaat dit een stap te ver, aangezien dit een paar basale feiten van het menselijk lichaam negeert. Daarom zijn wij vóór vrijheid om te zijn wat je bent, maar tegen het idee dat "gendervloeibaarheid" werkelijk iets is in de echte wereld.
 • Wij geloven dat ieder mens baas is over zijn/haar eigen lichaam. Daarom zijn wij tégen gedwongen vaccianties, tégen het verplichte vaccinatiepaspoort en tégen politiegeweld tegen demonstranten.
 • Het enige punt dat overeenkomt: De moderne bio-industrie (met kistkalveren, batterijkippen en kuikenhakkers) is kwaadaardig, tegennatuurlijk en moet hervormd worden, om zowel voor de boer als het dier leefbaarder en duurzamer te worden.
 • Vóór de democratie; en dus ook vóór de republiek en tégen het koninkrijk. Duidelijk, ronduit, zonder vage bewoordingen of smoesjes!
Religieus extreem-rechts:

 • Geloven dat Nederland geregeerd moet worden op basis van een nauwe protestantse interpretatie van de Bijbel.
 • Vinden daarom ook dat niet alle mensen gelijk moeten zijn voor de wet. De SGP gelooft, bijvoorbeeld, dat vrouwen geen volwaardige mensen zijn.
 • Extreem conservatief: Dus grotendeels oranjeklanten!

Breed, progressief-rechts:

 • De DP gelooft dat geloofsvrijheid belangrijk is, ook voor mensen die niet hetzelfde geloven als wij...
 • Hoewel wij er lessen en inspiratie uit kunnen vinden, is de Statenbijbel te nauw om als een handboek voor een moderne Nederlandse republiek te dienen.
 • De DP vindt dat alle mensen gelijk moeten zijn voor de wet. Ook vrouwen!
 • Wij vinden dat een koning on-Nederlands is. Onze eeuwenoude tradities zijn democratisch & republikeins!Christendemocratie:

 • Een soort CDA voor mensen die serieuze christenen zijn.
 • Hebben niettemin tóch met de VVD een coalitie gevormd, ook al staat de VVD voor alles waar de ChristenUnie tegen is.
 • Hebben, ondanks hun christelijk signatuur, nooit moeite gehad met politieke koehandel. Zijn vaak bereid geweest om hun christelijke principes overboord te zetten in ruil voor een plekje in het kabinet.
 • Economisch: Syncretistisch. In andere woorden: "Christelijk-socialistisch", waarbij de economie beheerst wordt door corporaties en productschappen, terwijl kleinere producenten het risico lopen om tussen de wal en het schip te komen.
 • Goed punt: Zijn voorvechters van Nederlandse cultuur..
 • Conservatief, dus vóór het koninkshuis. Ondanks het feit dat een koninkrijk fundamenteel oneerlijk en on-Nederlands is.

Breed, democratisch, progressief-rechts:

 • Breed. Niet énkel Christelijk. De DP staat open voor mensen van verschillende achtergronden. Wij vallen niet over je religieuze overtuigingen of je culturele achtergrond.
 • Standvastig: De DP is niet bereid om al onze principes op te geven ten behoeve van een plaatsje in het kabinet. Wij willen best onderhandelen, maar er zijn ook grenzen.
 • In plaats van in te zetten op gedwongen lidmaatschap van corporaties en productschappen willen wij de mensen zoveel mogelijk vrijlaten om hun eigen zaakjes te regelen.
 • Bij de DP zijn wij voorvechters van de Nederlandse taal en cultuur.
 • En daar hoort de Nederlandse Republiek ook bij!FvD

Rechts-conservatief, ethnonasionalistisch, isolationistisch en polariserend:

  • Hongerig voor aandacht, wat tot extreme taferelen met veel geschreeuw kan leiden.
  • Tussen "extreem" en "uiterst" rechts. Hoe waar of onwaar de heisa over de racistische berichtjes ook mag zijn, FvD is in elke instantie faliekant tegen immigratie en buitenlanders.
  • Goede punten: Een van de weinige die écht kritisch waren (en zijn) over de zinnigheid, legaliteit en wenselijkheid van de coronamaatregelen. Ook één van de weinige partijen die echt kritisch zijn over de E.U.
  • Slechte punten: Smalle partij die gematigde kiezers afschrikt met hun weigering om naar anderen te luisteren.
  • Conservatief: FvD wil eigenlijk de tijd terugdraaien naar de jaren 90. Maar dat is nu eenmaal niet mogelijk.
  • Economisch neoliberaal: Gelooft nog altijd in totale, neoliberale vrijhandel. Wat dat betreft nog altijd een afsplitsing van de VVD.
  • Conservatief: Ondanks hun roep om meer democratie, hebben ze geen uitesproken standpunt over het koninkrijk en de nieuwe Republiek.

Rechts van het midden: Een brede, gematigde partij:

 • "Groen-Rechts": De DP staat flink links van de FvD.
 • Progressief-rechts: De NRP staat rechts van het midden, met flinke uitlopers naar links toe.
 • Zo zijn wij niet tegen immigratie, niet tegen buitenlanders en tegen vluchtelingen. Om Nederland weer sterk te maken, moeten wij bereid zijn midden in de wereld te staan. Dat betekent echter wél dat ons immigatie- en visabeleid vanaf nu op een logische, eerlijke (zowel voor de aanvrager als voor Nederland), transparante en humane manier moet worden uitgevoerd, in plaats van het zooitje dat Rutte er de afgelopen 10 jaar van heeft gemaakt.
 • Progressief-rechts: Wij willen niet noodzakelijk terug naar hoe Nederland vroeger was. In plaats daarvan willen wij vooruit naar een betere toekomst, waarin de globalisten het niet voor het zeggen hebben en waarin de neoliberalen van de VVD, CDA, D66, PvdA en PVV niet meer de scepter zwaaien, maar een toekomst die aanvaardbaar is voor die mensen onder ons die nog in vrijheid en democratie geloven: Met een écht democratische Republiek.
 • De DP is niet neoliberaal en gelooft niet in totale vrijandel. Totale vrijhandel kan alleen gebeuren tussen twee gelijkwaardige economieën; en na de totale uitverkoop van Nederland is ons land geen gelijkwaardige economie meer.
 • Een aantal punten die de DP echter met de FvD deelt, is dat beide partijen kritisch zijn over de zinnigheid, legaliteit en wenselijkheid van de coronamaatregels, kritisch zijn over de E.U., allebei directe democratie willen invoeren; hoewel de FvD niet zo ver wil gaan in de democratische hervorming van Nederland als de DP. Als je échte directe democratie in Nederland wil krijgen, is de DP dus altijd de betere keuze!


Europees federalisme, extreem-links en neoliberaal tegelijk:

 • Volt vindt dat de E.U. één grote federale staat moet worden en wil dus van Nederland een Europese provincie maken.
 • Marionetten: "Volt in Nederland" zoals de partij officieel heet, is de Nederlandse sectie van een pan-Europese organisatie. Dat betekent ook dat de lijsttrekker of voorzitter van Volt Nl. niet de hoogste baas van de partij is, want die zit namelijk ergens "in Europa". Stel je dan voor dat Volt de Nederlandse premier zou mogen leveren, dan zou hij/zij niet onafhankelijk zijn/haar taken als minister-president uit kunnen voeren, maar direct verantwoording moeten afleggen (en dus ook de taken moeten uitvoeren) van de door de Nederlandse kiezer ongekozen en onbekende "Board" van Volt Europa.
 • Volt Europa is niet politiek afhankelijk, aangezien het in 2018 een grote donatie heeft aangenomen (19.000 euro, om precies te zijn) van de Open Society Foundation van George Soros, ook bekend als "the man who broke the bank of England" (in NL: de man die de bank van Engeland brak).
 • Hoewel Volt misleidend claimt dat ze "niet links en niet rechts zijn", hangt Volt qua politiek erg tegen Groen-Links aan: Extreem-links, met een sterke "digitaal-marxistische" neiging. Één van de kernstandpunten (uit hun 5+1 programma) luidt dat we de problemen van Europa op kunnen lossen door alles digitaal te maken. Ongeacht het feit dat zo'n politiek van totale digitalisering mensen benadeelt die geen toegang tot internet hebben, die niet genoeg geld hebben om alle apparatuur (zoals smartphones en laptops) aan te schaffen, of die gewoon niet digitaal willen gaan. Ook negeert Volt de negatieve consequenties van totale digitalisering op onze samenleving, zoals digitale verslaving, intellectuele armoede, leerachterstanden en zo voort ...
 • Het extreem-linkse karakter van Volt uit zich ook in het feit dat zij zich publiekelijk hebben uitgesproken vóór politiegeweld tegen demonstranten, tégen kritiek op de overheid, vóór alle maatregelen en tégen alle tegendemonstraties. Volt heeft laten zien dat zij extreem volgzaam zijn en dat zij geloven dat je alles moet doen wat de overheid je zegt, zonder vragen te stellen.
 • Volt staat ook voor de totale verengelsing van Europa. De officiële taal van Volt Europa is het Engels; alle andere talen zijn secundair. Wanneer je voor Volt kiest, kies je tégen de Nederlandse taal.
 • Hypocriet: Hoewel Volt openlijk stelt dat ze "niet links en niet rechts" zijn, is hun politieke positie te vergelijken met dat van Groen-Links. Zo heet Volt openlijk meegedaan aan publieke marsen voor vrouwen- en lgbtq-rechten (echter zonder zich aan de coronaregels te houden die door de partij zelf als verplicht worden beschouwd), maar hebben ze afstand genomen van gelijkaardige demonstraties voor vrijheid en democratie.
 • Ondanks hun extreem linkse neomarxistische politiek, is Volt op economisch gebied neoliberaal: Zij geloven in absolute vrijhandel, ongeacht de uiteindelijke prijs die betaald moet worden.
 • Goede punten: De E.U. moet inderdaad hervormd worden, want het werkt niet. Ook is Volt zeer kritisch op de rol en de activiteiten van de Chinese volksrepubliek in de wereld.

Lokaal, democratisch, gematigd rechts, Nederland eerst:

 • Volt staat voor alles waar wij tegen zijn:
 • De DP wil voorkomen dat Nederland wordt geassimileerd in het Europese collectief, wij geloven dat Nederland méér moet zijn dan slechts een provincie van de Europese bureaucratie. De E.U. is immers niet democratisch, niet effectief, niet eerlijk en vééĺ te duur. Daarom willen wij de Nederlanders zelf de keuze geven over wat wij nu eigenlijk willen van en met de E.U:
 • Willen wij lid blijven van de E.U.? Dan moet de E.U. ook écht democatisch worden! Willen wij stoppen met de E.U.? Dan moeten wij er ook onmiddellijk uitstappen! Laten wij eindelijk eens kiezen, door middel van een bindend referendun, als een echte democratie!
 • Onafhankelijk: De DP is van niemand afhankelijk, zeker niet van buitenlandse donors. Zo hebben wij nooit geld aangenomen van buitenlandse stichtingen of louche "filantropen" en gaan dat ook nooit doen.
 • "Groen-Rechts": Het is duidelijk waar wij voor staan: Vrijheid, democratie en Nederland. Geen miscommunicaties, geen gezeur, maar duidelijkheid!
 • Wij geloven niet in de digitalisering van alles. De Europese politiek van totale digitalisering van de gemeenschap benadeelt mensen die geen toegang tot internet hebben, die niet genoeg geld hebben om alle apparatuur (zoals smartphones en laptops) aan te schaffen, of die gewoon niet digitaal wíllen gaan. Ook negeert Volt de negatieve consequenties van totale digitalisering op onze samenleving, zoals digitale verslaving, intellectuele armoede, leerachterstanden en zo voort ... De DP gelooft dat computers een gereedschap zijn, niet een religie. Daarom geloven wij ook niet in het idee dat internettoegang een mensenrecht is op hetzelfde nivo als voedsel, huisvesting, zelfbeschikkingsrecht en vrijheid.
 • De DP is duidelijk tégen politiegeweld tegen demonstranten, net zoals wij niet bang zijn om kritiek te uiten op de overheid, net zoals wij niet bang zijn om tegen de massa in te gaan voor onze overtuigingen, dat vrijheid, democratie en onze cultuur belangrijk zijn.
 • De DP zijn ook voorvechters van de Nederlandse taal. Wij proberen te voorkomen dat de Nederlandse taal volledig weggedrukt wordt en vechten tegen de verengelsing van ons hoger onderwijs, wetenschappen, economie, politiek en de rest van onze samenleving. Als je voor de DP kiest, kies je voor de Nederlandse taal.
 • Wij geloven dat iedereen gelijk voor de wet moet zijn. Uiteindelijk zijn wij allen mensen. Daarom vinden wij vrouwenrechten (bijvoorbeeld) óók belangrijk. Het is gewoon niet eerlijk als een vrouw minder verdient dan een man voor hetzelfde werk. Dat kan niet! Maar de DP beperkt zich niet tot enkel die goede zaken die nu modieus en politiek correct zijn en gelooft daarom ook niet in het soort van "positieve discriminatie" waar Volt openlijk te koop mee loopt. Wij vinden dat klassieke burgerrechten, zoals vrijheid en democratie, óók belangrijk zijn en nu meer dan ooit onder vuur liggen!
 • Volt gelooft ook in het Europese ideaal van totale vrijhandel, ondanks het feit dat de economieën van Zuid- en Oost-Europa (en ondertussen ook Nederland) hier totaal kapot van zijn gegaan. De DP gelooft dat vrijhandel goed is, maar ook dat het fout was om onze nationale economie in de uitverkoop te gooien.
 • Als enige punt van overeenstemming: De E.U. moet inderdaad grondig hervormd worden (daarom willen wij ook een referendum over de E.U. uitschrijven). Ook vindt de DP dat China onze vriend niet is, maar een openlijke vijandige totalitaire macht die op complete wereldheerschappij uit is en die zo veel mogelijk geïsoleerd moet worden.

Al 1093 handtekeningen opgehaald!

© 2022 | DEMOCRATISCHE PARTIJ | INFO@DEMOC.NL

REDELIJK ALTERNATIEF ...

DEMOCRATISCHE PARTIJ | DP