verdovend

de ReformPartij

Verdovende middelen

Cannabis, coffeeshops en gedoogbeleid

De DP wil een landelijk referendum organiseren om eens en voor atijd de wettelijke status van cannabis in Nederland te bepalen. Het huidige gedoogbeleid, waarbij cannabis officieel bij wet verboden is, maar men het toch gewoon mag blijven gebruiken, is namelijk volstrekt onlogisch, contraproductief en hypocriet. Het kan niet zijn dat een middel tegelijkertijd legaal en verboden is, toch is dat precies wat het gedoogbeleid doet. Wij vinden dat het tijd wordt dat Nederland voor duidelijkheid kiest:

 

Óf cannabis wordt legaal, óf het wordt verboden - maar niet meer halfslachtig "gedogen", want wat is het nut van een wet als de politiek zelf aangeeft dat het je vrij staat om deze gewoon straal te negeren?

 

Wat betreft de uiteindelijke uitkomst van dit referendum geeft de DP er de voorkeur aan dat cannabis wettelijk met tabak wordt gelijkgesteld, wat de praktische legalisatie van cannabis inhoudt. Op deze manier kunnen wij de praktische realiteit van het gedoogbeleid in stand houden, zonder echter de scheve situatie dat het officieel verboden is, maar toch ook officieel wordt toegestaan, en alle negatieve consequenties die het resultaat van zijn van deze kromme realiteit.

 

Net zoals met het gebruik van tabak, willen wij echter wel dat het absoluut verboden wordt om te cannabis roken als er een minderjarige in de onmiddelijke omgeving aanwezig is, net zoals tijdens de zwangerschap en in de directe omgeving van zwangeren. Wij willen met alle macht voorkomen dat minderjarigen met tabak en/of cannabis in aanraking komen, aangezien het funest voor de ontwikkeling van een minderjarige is. Dat volwassenen opsteken is hun eigen keuze, maar minderjarigen moeten daar zo ver mogelijk van weg worden gehouden, aangezien veel jongeren niet het inzicht hebben dat hier serieuze negatieve consequenties aan verbonden zijn, en jonge kinderen niet de mogelijkheid hebben om niet mee te roken als hun ouders dat doen.

 

Verder houdt het gelijktrekken van cannabis met tabak ook in dat er op wiet accijns berekend zal worden, net zoals nu voor tabaksproducten al het geval is. Dat betekent dus o.a. een nieuwe inkomstenbron voor de Nederlandse schatkist.

 

Frisdrank

Het drinken van frisdrank is een gigantische aanslag op je gezondheid. De grote hoeveelheden suiker en kunstmatige zoetstoffen in frisdrank zijn een belangrijke veroorzaker van overgewicht, suikerziekte en hartproblemen. Helaas zijn veel consumenten (voornamelijk kinderen) zich niet van de gevaren van overmatige frisdrankconsumptie bewust en wat het met je lichaam doet. Daarom wil de RP dat frisdrankflessen en -blikjes met waarschuwingsteksten worden uitgerust, zoals “frisdrank veroorzaakt overgewicht” en “frisdrank leidt tot suikerziekte”; op dezelfde manier dat tabaksprodukten van waarschuwingen zijn voorzien. Op deze manier kunnen wij in ieder geval zowel kinderen als ouders er van bewust maken dat het consumeren van frisdranken grote gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Verder moet de verkoop en het nuttigen van frisdrank op school verboden worden, aangezien het simpelweg onverantwoordelijk is om een frisdrankautomaat midden op een school neer te zetten.

 

Rookverbod

De RP is sterk voor een verbod op roken in bepaalde openbare omgevingen, om te beginnen:

 

  • In de directe omgeving van minderjarigen. Wij willen koste wat kost voorkomen dat minderjarigen met tabak in aanraking komen, aangezien het funest voor ze is. Dat volwassenen besluiten om op te steken is hun eigen keuze. Minderjarigen moeten daar echter zo ver mogelijk van weg worden gehouden. Daarom willen wij een rookverbod in de onmiddelijke omgeving van iedereen onder de 18.

 

  • In het verlengde hiervan willen wij ook een verbod op roken tijdens de zwangerschap en in de directe omgeving van zwangeren, aangezien te veel aanstaande moeders en vaders gewoon door blijven roken tijdens de zwangerschap.

 

  • Ook blijft de RP een voorstander om het rookverbod in cafés, restaurants en andere uitgaansgelegenheden in stand te houden.

 

  • Verder pleiten wij ervoor om het rookverbod uit te breiden naar alle openbare voorzieningen waarvan iedereen vrijelijk gebruikt moeten kunnen maken, zoals bus- en tramhaltes en treinstations. Te vaak wordt er op deze plaatsen nog door mensen opgestoken zonder enige acht op het ongemak van de aanwezige omstanders te slaan. Het is niet onredelijk om te verwachten dat men alleen in de privéomgeving opsteekt, op dezelfde manier dat het niet onredelijk is om te verwachten dat men op straat geen sterke drank nuttigt, een stikkie opsteekt of naakt en zingend door de straat rent ... Iedereen moet immers van een bushokje of een station gebruik kunnen maken, niet alleen de rokers.

 

Alcohol

Alcohol is een verdovend middel waarvan het algemeen bekend is dat het bij overmatig gebruik grote lichamelijke en psychische schade kan aanrichten. Daarom pleiten wij ervoor om:

 

  • Flessen en verpakkingen een waarschuwing te geven dat alcohol schadelijk voor de de hersenen is; vergelijkbaar met de huidge waarschuwingen op sigaretten en andere tabaksproducten.

 

  • Cafés en winkels een schenkverbod op te leggen als zij een keer worden betrapt op het verkopen van alcohol aan personen onder de 18 jaar.