TTIP-CETA

de ReformPartij

TTIP en CETA

Om te beginnen willen wij TTIP en CETA dwars doormidden scheuren! TTIP en CETA zijn twee afzonderlijke verdragen die op dit moment tussen de EU, de VS en Canada worden opgezet. Het uiteindelijke doel van deze onderhandelingen is om één grote vrijhandelszone op te zetten die zowel geheel Europa als Noord-Amerika omvat - een soort E.U. van de Westerse wereld. De Democratische Partij is echter fél tegen deze verdragen en vindt dat de Tweede Kamer dan ook moet weigeren om deze te ratificeren, aangezien ze een groot aantal problemen met zich meebrengen, zoals:

 

  • De teksten van deze twee verdragen worden grotendeels geheim gehouden van het publiek, en zijn het resultaat van geheime onderhandelingen tussen Brussel en Washington. De DP heeft grote moeite met een verdrag waar geen enkele openheid over bestaat en waar de Nederlandse overheid geen enkele invloed op heeft gehad, ook al moet dit verdrag ook op Nederlands grondgebied gaan gelden.

 

  • Voor de aanvang van de onderhandelingen heeft de EU eerst een groot aantal lobbygroepen en grote bedrijven geconsulteerd. Om precies te zijn: 93% van de ontmoeting die de Europese Commissie met belanghebbende heeft gehad zijn met grote bedrijven geweest, en maar 7% met burgerrechtenadvocaten, milieugroepen, enzovoort. Wat duidelijk illustreert dat de hoofdprioriteit van TTIP en CETA de commerciële belangen van de Europese en Amerkaanse grote bedrijven is, en niet het vergroten van de welvaart en het welzijn van de gemiddelde burger, zoals wordt gesteld door de voorstanders van TTIP & CETA.

 

  • Nederland stelt veel hogere eisen aan de veiligheid van ons voedsel dan de VS, en er bestaat nog altijd grote onduidelijkheid over de maatregelen die moeten voorkomen dat onveilige en ongezonde Amerikaanse producten op de Nederlandse markt terecht zullen komen. Voorstanders van TTIP zeggen dat hier clausules over zijn afgesproken, maar aangezien de tekst van het verdrag volledig geheim is, kunnen wij dit niet weten.

 

  • Het is geen geheim dat Amerikaanse bedrijven de neiging hebben om rechtszaken aan te spannen om toegang tot markten en/of natuurlijke hulpbronnen af te dwingen op basis van verdragen die zijn afgesloten tussen de V.S. en andere landen of handelsblokken. Om het nog erger te maken, bevat de TTIP een regeling die het voor grote bedrijven mogelijk maakt om een overheid rechtstreeks voor de rechter te dagen (terwijl burgers ditzelfde recht niet krijgen). Als wij dit verdrag met de VS ondertekenen, dan lopen wij het risico dat elke keer als wij een Amerikaans product niet op onze markt toestaan of een Amerikaans bedrijf geen toestemming geven om in de Wadden te gaan fracken en boren de Nederlandse staat voor een Amerkaanse rechtbank zal moeten verschijnen. Zie ook het onderwerp: Fracken en het Nederlandse landschap.

 

  • Import- en exporttarieven tussen de EU en de VS zijn op dit moment al bijzonder laag vergeleken met de rest van de wereld. De ReformPartij gelooft dan ook niet dat TTIP en CETA werkelijk voor de economische groei zullen zorgen die de voorstanders in hun wilde verwachtingen voorspellen. De Amerikaanse Center for Economic and Policy Research heeft berekend dat de gemiddelde burger er met deze verdragen minder dan 50 euro per jaar op vooruit zal gaan, wat wij een bar lage prijs vinden om onze economische onafhankelijkheid voor te verkopen. In een andere studie is er ook berekend dat Europa er financieel en economisch zelfs op achteruit zal gaan als gevolg van deze verdragen! Wat niet verassend is, aangezien de VS veel goedkoper kunnen produceren en exporteren dan de Europese landen, aangezien de Amerikaanse kwaliteits- en gezondheidsstandaard over het algemeen een stuk lager ligt.

 

  • De Amerikaanse producenten zouden het liefst zien dat de Europese beschermde herkomst-benamingen volledig op de tocht worden gezet. In de praktijk zou dit betekenen dat wij "Goudse kaas" in de schappen kunnen krijgen die eigenlijk in een fabriek in New Jersey is gemaakt.

 

En zo bestaan er nog meer serieuze bedenkingen over deze overeenkomsten die de Europese Commissie naarstig probeert te verdoezelen.

 

De geheimzinnigheid rond TTIP en CETA doen sterk denken aan ACTA, dat dankzij algemeen publiek protest wereldwijd is afgewezen. Het ziet ernaar uit dat de Europese Commissie echter niet heeft geleerd dat je de burger zelf bij het politieke proces moet betrekken, en dat zulke dingen niet langer in complete geheimzinnigheid beklonken kunnen worden.

Wij denken echter anders!

 

Zie ook de petitie: Stop TTIP.