nutsbedrijven

de ReformPartij

Nutsbedrijven

De naam zegt het al: Nutsbedrijven zijn bedrijven die een algemeen nut dienen.

Om precies te zijn, zijn nutsbedrijven bedrijven die een essentiële publieke functie hebben, zoals de levering van electriciteit of schoon drinkwater. Wij vinden dat deze bedrijven té belangrijk zijn om geprivatiseerd te worden. Daarom moeten de drinkwaterbedrijven in publieke handen blijven en moeten de electriciteitsbedrijven terug in publieke handen komen. De logische plaats voor het beheer van deze bedrijven is de provincie, waarvan de belangrijkste taak toch al het beheer en de aanleg van infrastructuur is. Verder moeten de winstuitkeringen van nutsbedrijven worden afgeschaft, zodat hun publieke diensten voor kostprijs uitgevoerd kunnen worden.

 

Ook is de Democratische Partij fundamenteel tegen de gedwongen privatisering en opdeling van nutsbedrijven zoals dat door de E.U. is opgedragen, zoals bijvoorbeeld de energiebedrijven of de spoorwegen, die onder dwang in een vervoersbedrijf en in infrastructuurbeheer zijn opgedeeld. Deze bizarre wetgeving heeft ertoe geleid dat het Nederlandse energienet nu grotendeels in handen van buitenlandse bedrijven is. Nederlandse nutsbedrijven moeten in Nederlandse handen blijven, aangezien we het hier over openbare diensten hebben die van levensbelang voor het effectief reilen en zeilen van ons land zijn.

 

NS

De NS heeft een belangrijke openbare functie in Nederland. Ontelbare mensen vertrouwen dagelijks op de NS om op hun werk te komen, of om rond Nederland te kunnen reizen. Daarom wil de DP dat de NS onmiddelijk terug in publieke handen komt. Op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat de NS zonder winstoogmerk opereert en zich op het garanderen van de kwaliteit en de betaalbaarheid van het vervoer per spoor concentreert, in tegenstelling tot de huidige situatie. Ook willen wij dat de infrastructuurbeheerder van het spoor, Prorail, terug bij de NS wordt samengevoegd, zodat alle werkzaamheden rond het spoor onder één dak komen.

Zie ook het onderwerp: Openbaar vervoer en NS.

 

Afvalverwerkingsbedrijven

De DP vindt dat bepaalde bedrijven publiek eigendom horen te zijn; hieronder vallen o.a. afvalontvangst- en verwerkingsbedrijven. In het verlengde hiervan moet afvalverwerking in recyclestraten voor kostprijs worden uitgevoerd. Het recyclen van afval is een belangrijke openbare dienst die niet voor een winstmotief uitgevoerd moet worden. Voor zulke bedrijven moet winst immers niet het uiteindelijke doeleinde zijn, maar het schoonhouden van de Nederland en het Nederlandse lanschap. Verder moet de overcapaciteit van Nederlandse verbrandingsovens niet worden aangevuld door afval uit andere landen te importeren, aangezien dit inhoudt dat wij ons milieu verpesten met andermans afval. In plaats daarvan moeten overbodige verbrandingsinstallaties stapsgewijs worden gesloten totdat er een meer realistische capaciteit is behaald. Om dit te bereiken moeten de oudste en meest vervuilende verbrandingsinstallaties als eerste worden gesloten.

 

Openbaar vervoer

Zie het onderwerp: Openbaar vervoer en NS.