directe democratie

Directe democratie in Nederland

Er is een goede reden waarom wij de Democratische Partij heten.

 

Als Nederlanders zijn wij trots op typisch Nederlandse waarden zoals inspraak & medezeggenschap en het recht op vrije meningsuiting, die allemaal deel uitmaken van de lange Nederlandse democratische traditie, die zijn oorsprong in de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden vindt en wij als "poldermodel" over de wereld exporteren. In de dagelijkse realiteit, echter, hebben wij maar bar weinig in te brengen in de koers van ons land.

 

Hoewel wij ons land een "democratische rechtsstaat" noemen, is de manier waarop Nederland bestuurd wordt niet echt democratisch te noemen:

  • Zo zijn er in de hele geschiedenis van ons land zijn slechts twee (!) referenda uitgeschreven, waarvan de uitslag van het laatste (over het vedrag met Ukraine) door het kabinet Rutte is genegeerd.
  • Zo is er in heel Nederland niet één gekozen burgemeester te vinden!
  • Zo krijgen mensen meestal de optie niet om over de gemeentelijke herindeling van hun eigen dorp of stad te stemmen.
  • Ook begint de invloed van de de Tweede Kamer op de regering van ons land gestaag af te kalven: Als er een kamermeerderheid voor een maatregel bestaat, kan dit nu zonder veel moeite door de premier worden gesaboteerd.

 

Hoewel ons land op papier een ontwikkelde democratie is, is de hoeveelheid werkelijke democratische controle die de burgers hebben vrij gering. Ondertussen kijken we toe hoe onze burgerlijke vrijheden elk jaar weer iets worden ingeperkt door een regering die elk aspect van het bestaan wenst te controleren. Mensen moeten echter het recht krijgen om zelf beslissingen te nemen.

 

Om de inwoners van Nederland de kans te geven om aan het politieke leven van ons land mee te doen, willen wij de rechtstreekse democratie invoeren. Dit betekent dat elke burger een kans op medezeggenschap en invloed krijgt, maar ook houdt dit een einde in aan de voortdurende achterkamertjespolitiek waar het Binnenhof zo beroemd en berucht om is geworden! Dit is een democratische omwenteling die wij bereiken door ervoor te zorgen dat bestuurders worden gekozen, in plaats van aangesteld, maar ook door het bindende landelijk referendum in te voeren, en nog veel meer!

 

In principe geloven wij dat de natuurlijke staatsvorm van ons land een democratische republiek is met een gekozen staatshoofd. Daar streven wij naar. Echter, omdat wij begrijpen dat veel mensen hier nog enige moeite mee zouden kunnen hebben en niet bereid zouden zijn om dit idee direct te steunen, willen wij onze democratische hervormingen met een knal van start te laten gaan door een aantal landelijke referenda te organiseren:

  • Of Nederland in de EU & de Euro hoort of dat wij eruit moeten stappen.
  • Of Nederland een koninkrijk moet blijven of weer een republiek moet worden.

En zo zijn er nog veel meer vragen die wij samen kunnen beantwoorden, in plaats van deze aan een grijze elite op het Binnenhof en in Brussel over te laten. Op deze manier willen wij de Nederlanders de kans teruggeven om over hun eigen toekomst te beslissen.

 

Wij geloven dat Nederland democratischer kan zijn dan het nu is. Daarom maken wij ons staatsbestel democratischer en transparanter zodat elke burger een eerlijke kans krijgt om gehoord te worden. Om dit voor elkaar te krijgen, willen wij meer directe democratie in Nederland - en daar maken gekozen functies met volksvertegenwoordigers die direct aan hun kiezers verantwoordelijk zijn een groot deel van uit. Zodoende zijn wij ook een voorstander van een republiek in Nederland, hoewel wij geloven dat de Nederlandse kiezer hier zelf voor (of tegen) moet kunnen kiezen door middel van een landelijk referendum. Laat de mensen hier zelf over beslissen, in plaats van dit aan een grijzepakkenbrigade over te laten!