directe democratie

REFORMPARTIJ

Maak je eigen keuze!

Directe democratie in Nederland

Als Nederlanders zijn wij trots op typisch Nederlandse waarden zoals inspraak & medezeggenschap en het recht op vrije meningsuiting, die allemaal deel uitmaken van de Nederlandse democratische traditie, die wij als "poldermodel" over de wereld hebben geprobeerd te exporteren. In de dagelijkse realiteit, echter, hebben wij in ons eigen land maar weinig echte inspraak.

 

Hoewel wij ons land een "democratische rechtsstaat" noemen, is de manier waarop wij bestuurd worden niet echt democratisch meer te noemen; zo zijn er in de hele geschiedenis van ons land zijn slechts twee referenda uitgeschreven, waarvan de uitslag van de laatste door het kabinet Rutte volstrekt terzijde is geschoven.. Verder is er in heel Nederlandniet eens één gekozen burgemeester te vinden! Mensen krijgen niet eens de optie meer om over de gemeentelijke herindeling van hun eigen dorp of stad te stemmen! Ook begint de invloed van de de Tweede Kamer op de regering van ons land gestaag af te kalven: Als er een kamermeerderheid voor een maatregel bestaat, kan dit nu zonder veel moeite door de premier worden afgeschoten. Hoewel ons land op papier een vergevorderde democratie is, is de hoeveelheid werkelijke democratische inspraak die wij hier krijgen bar weinig, en ondertussen kunnen wij toekijken hoe onze burgerlijke vrijheden elk jaar weer iets verder worden ingeperkt door een overheid die over elk aspect van onze levens controle wil hebben.

 

Omdat wij echter geloven dat mensen het recht moeten krijgen om zelf beslissingen over hun leven te nemen, en om in het politieke leven van ons land mee te kunnen doen, willen wij de rechtstreekse democratie invoeren. Dit betekent dat elke burger een kans op medezeggenschap en invloed krijgt, maar ook houdt dit een einde in aan de voortdurende achterkamertjespolitiek waar het Binnenhof zo beroemd en berucht om is geworden! Dit is een democratische omwenteling die wij bereiken door ervoor te zorgen dat bestuurders worden gekozen, in plaats van aangesteld, maar ook door het bindende landelijk referendum in te voeren, en nog veel meer!

 

Om het democratische proces met een knal van start te laten gaan, willen wij een aantal landelijke referenda organiseren: De eerste of Nederland in de EU & de Euro moet blijven of eruit moet stappen, de tweede over of Nederland wel of niet een koninkrijk moet blijven, en zo zijn er nog meer vragen die wij samen kunnen beantwoorden, in plaats van deze aan een grijze elite op het Binnenhof of Brussel over te laten. Op deze manier willen wij de Nederlanders de kans teruggeven om over hun eigen toekomst te beslissen.

 

Wij geloven dat Nederland democratischer kan zijn dan het nu is. Daarom maken wij ons staatsbestel democratischer en transparanter zodat elke burger een eerlijke kans krijgt om gehoord te worden. Om dit voor elkaar te krijgen, willen wij meer directe democratie in Nederland - en daar maken gekozen functies met volksvertegenwoordigers die direct aan hun kiezers verantwoordelijk zijn een groot deel van uit. Zodoende zijn wij ook een voorstander van een republiek in Nederland, hoewel wij geloven dat de Nederlandse kiezer hier zelf voor (of tegen) moet kunnen kiezen door middel van een landelijk referendum. Laat de mensen hier zelf over beslissen, in plaats van dit aan een grijze pakkenbrigade over te laten!

De democratische revolutie is begonnen!

Bekijk on hele

programma:

LEES MEER

DOE MEE