een ander Europa
Een ander, beter Europa

Een ander, beter Europa

De RP gelooft in Europa en in Europese samenwerking, maar echter al lang niet meer in de Europese Unie zelf!

Zo zijn wij eurosceptisch, zonder uit het oog te verliezen dat ons land toch ook in het hart van Europa ligt. Want of je nu voor of tegen de E.U. bent : Het is onmogelijk om geen vraagtekens bij het nut van de EU & de Euro te zetten. Waar echter geen twijfel over bestaat, is dat de E.U. in zijn huidige vorm totaal niet werkt. Daarom vinden wij dat Europa een belangrijke keuze moet maken: Willen wij terug naar een onderling samenwerkende gemeenschap van onafhankelijke Europese staten gaan, of willen wij meedoen met een soort Europese federatie? De werkelijkheid is dat er aan beide opties grote voor- en nadelen kleven, en iedereen heeft zijn mening hierover, maar wat nu belangrijk is, is dat wij de kans krijgen om zelf deze keuze te maken, in plaats van een grijze elite in Brussel, aangezien deze twee opties allebei beter lijken dan het huidige alternatief, waarin het is gebleken dan Europa geen vuist kan maken, en alles in duigen is gevallen.

 

Wat ook niet klopt, is het feit dat niemand ons ooit heeft gevraagd of wij wel deel van de E.U. uit willen maken of niet. Het valt niet te ontkennen dat dit een politiek experiment is dat ons van boven is opgelegd, in plaats van dat wij hier zelf voor hebben gekozen. De Europese bureaucratie is er over de jaren zomaar gekomen, en wij zijn daar zonder vragen bij te stellen in meegegaan. Omdat de RP heilig in de werking van democratische besluitsvorming gelooft, en om deze kwestie nu eens en voor altijd afdoende te beantwoorden, willen wij een referendum organiseren over de vraag of Nederland in de EU en de Euro moet blijven.

 

Hierbij gaat het om het feit dat de kiezer eindelijk eens de kans krijgt om te kiezen, zonder dat wij noodzakelijk aan de ene of de andere optie de voorkeur geven. Wij geloven dat dit een persoonlijke keuze moet zijn die mensen op individuele basis moeten maken.

 

In het geval dat wij ervoor kiezen om in de E.U. te blijven, zal de RP er alles aan doen om de Europese bureaucratie om te vormen tot iets dat het Europese volk daadwerkelijk van dienst is, en dat daadwerkelijk in staat is om aan de problemen van de wereld het hoofd te bieden. Maar als wij ervoor kiezen om uit de E.U. te stappen, moeten wij dit ook zo snel mogelijk doen, en niet twee jaar wachten, zoals de Brittten doen.

 

Uiteindelijk geloven wij dat het lot van de Europese Unie in de handen van het volk moet liggen, niet andersom.

 

 

DOE MEE

De democratische revolutie is begonnen!

LEES MEER

Bekijk on hele

programma: