kieswet

de ReformPartij

Kieswet

De Democratische Partij gelooft dat het belangrijk is dat iedere burger rechtstreekse politieke medezeggenschap moet kunnen krijgen. Daarom willen wij het makkelijker maken voor mensen om hun eigen politieke initiatief te ontplooien, en om bijvoorbeeld een nieuwe politieke partij in Nederland op te richten. Om dit te bereiken, willen wij van Nederland één nationale kieskring maken, in plaats van de huidige 20 kieskringen. Ook willen wij de verplichte waarborg voor de inschrijving van een eigen partij verlagen van E 11.250,-- naar E 1000,--. De huidige kieswet is een flinke barriere die in de weg staat van de politieke ontplooiing van vele Nederlandse burgers, en die specifiek is ontworpen om de politieke elite tegen de dreiging van een nieuwe concurrent te beschermen - daarom moet de kieswet herschreven worden!