belastingen

de ReformPartij

Belastingen

Brievenbusmaatschappijen

Al sind jaren huist ons land een buitensporig aantal brievenbusmaatschappijen. Dit zijn bedrijven die alleen in naam (maar niet fysiek) in Nederland gevestigd zijn, en van een maas in de wet gebruik maken om vrijwel geen belasting te betalen. De RP vindt dat brievenbusmaatschappijen vanaf nu ook gewoon belasting moeten gaan betalen, net zoals alle anderen bedrijven in Nederland dat ook moeten doen.

 

Geen lastenverzwaringen

Wij vinden dat een nieuwe verhoging van de inkomstenbelasting uitgesloten moeten zijn! Niet voor de lagere inkomens, niet voor de middeninkomens, en ook niet voor de hogere inkomens! Het leven is voor de meeste inwoners van Nederland immers al duur genoeg. Laten we maar eerst beginnen met het geld dat we al hebben op een verantwoordelijke manier te besteden, in plaats van bijvoorbeeld 7 miljard aan de JSF uit te geven en 6 milard per jaar aan ons lidmaatschap van de EU te besteden.

 

Een van de grote problemen met lastenverzwaring is ook dat het een kortetermijnoplossing is die uiteindelijk meer geld kost dan het ooit zal opleveren. Dit is voorbeeld van elementaire economieles dat een kind op de middelbare school nog kan uitrekenen. Immers, als je de belastingen verhoogt, dan betekent dit dat de mensen in je land minder besteedbaar inkomen krijgen om uit te geven. Dit resulteert in minder geld dat de economie instroomt, wat resulteert in een economie die stagneert (of in ieder geval minder snel groeit dan het zou moeten). Het eindresultaat hiervan zijn weer lagere omzetten voor Nederlandse bedrijven en daardoor dus ook lagere belastinginkomsten uit de omzetbelasting die over die omzetten worden geheven. Een eenvoudig rekensommetje ... Daarom is de ReformPartij dan ook fel tegen verdere lastenverzwaringen!

 

Belastinghervorming

Wij hebben ingezien dat zowel het belastingstelsel als de belastingdienst aan een broodnodige en grondige hervorming toe zijn:

  • In Estland duurt het invullen en opsturen van je belastingaangifte gemiddeld drie minuten! In Nederland kan je belastingaangifte gemakkelijk een hele dag in beslag nemen. Daarom willen wij de Belastingdienst herstructureren en automatiseren om ervoor te zorgen dat het doen van je belastingaangifte extreem eenvoudig wordt – zowel voor de belastingbetaler als de belastingdienst - in tegenstelling tot de huidige chaotische situatie.
  • De ReformPartij wilt dat de belastingdienst precies één jaar terug kan kijken om de belastinggeschiedenis van een individuele belastingbetaler te onderzoeken, in plaats van de huidige wettelijke termijn, die praktisch eindeloos is. In de huidige situatie kan de belastingdienst in principe tot 7 jaar terugkijken en herberekeningen maken (hoewel deze termijn nog ad infinitum verlengd kan worden), wat betekent dat u morgen een betalingsverzoek van de belastingdienst kunt krijgen om een bedrag te betalen dat het resultaat is van een recente herberekening van uw aanslag van 7 jaar geleden! Wij vinden dat dit een belachelijke en onprofessionele manier van doen is. Zodoende zijn wij van stelling dat het van de belastingdienst best verwacht mag worden dat zij binnen de termijn van exact één jaar hun werk behoorlijk moeten kunnen voldoen. Alleen een duidelijk en aantoonbaar vermoeden van fraude of criminaliteit moet hierop de uitzondering zijn, en dan alleen nog met de schriftelijke toestemming van een rechter.

  • De ReformPartij pleit ook voor de invoering van een eerste inkomensschijf van 3000 euro. Dit bedrag zal voor iedereen volledig vrijgesteld zijn van de heffing van inkomstenbelasting. Niet alleen zal deze maatregel vooral de armste gezinnen van Nederland een enorm hart onder de riem steken, maar zal het ook het direct besteedbaar inkomen van alle inwoners van Nederland direct fors verhogen en als zodanig het herstel van de Nederlandse economie weer flink aanzwengelen. Wij voelen dat in plaats van 1,7 miljard euro aan een niet-vliegende JSF te besteden, het kabinet dit geld beter weer terug in de beurs van de gemiddelde Nederlander kan doen.

 

  • Ook vinden wij dat het het expliciete doel van de belastingdienst moet worden dat geen enkele belastingbetaler ooit belasting bij zal hoeven betalen (tenzij iemand willens en wetens belastingfraude heeft gepleegd). Zodoende pleiten wij voor het invoeren van de optie voor de werknemer om je tegen een hogere belastingaanslag te "verzekeren", door maandelijks een percentage meer inkomstenbelasting af te staan, zodat de werknemer aan het einde van het jaar het verschil tussen de afgedragen belastingen en het werkelijk verschuldigde bedrag weer terug van de belastingdienst ontvangt. Zodoende zal de werknemer zich kunnen verzekeren tegen de mogelijkheid van een torenhoge negatieve belastingaanslag. Dit voorstel is direct geïnspireerd door het Belgische belastingstelsel, waar deze optie al bestaat.

  • Wij hebben geconstateerd dat het doen van de jaarlijkse belastingaangifte een vrijwel onmogelijke opgave voor veel mensen is, o.a. als gevolg van de chaotische, ondoordachte en onoverzichtelijke manier waarop de belastingdienst de aangifte heeft -gestructureerd. Daarom willen wij ook dat er een verplichte standaardopmaak voor de financiële jaaropgave van werkgevers en uitkerende instanties wordt ingevoerd. Op deze formulieren zal alle informatie met betrekking tot het inkomen, afgedragen sociale premies, inkomstenbelasting en dergelijke overzichtelijk vermeld moeten komen te staan, om het zodoende eenvoudiger voor de werknemer te maken om zelf de jaarlijkse belastingaangifte te kunnen doen, in plaats van gedwongen te worden om een belastingconsulent in de arm te nemen. Zodoende zal de werkgever wettelijk verplicht worden om alle benodigde informatie op dit formulier in genummerde vakjes te vermelden, waarvan de nummers overeenkomen met dezelfde nummers op het nieuwe belastingformulier. Op dezelfde manier moet het belastingformulier herontworpen worden om voor iedereen gemakkelijker, duidelijker en overzichtelijker te zijn. Uiteindelijk zal het doen van je belastingen zo simpel moeten zijn als: Vul het getal van vakje 1 van uw jaaropgave in vakje 1 van uw belastingformulier in; herhaal met vakje 2 en vakje 2, enz.” Dit is het systeem dat sinds jaren al in België wordt gebruikt, en is uit ervaring een stuk gebruiksvriendelijker dan het huidige Nederlandse systeem gebleken.

 

  • Verder pleiten wij ook om het opstarten van een eigen bedrijfje aantrekkelijker te maken door het eenvoudiger te maken. Zodoende wil de RP dat alle bedrijfjes die per jaar minder dan 5000 euro omzet maken automatisch vrijgesteld zijn van de plicht om BTW te heffen.

Zie ook het onderwerp: Kleinbedrijf.

 

Junkfoodaccijns

Overgewicht, of obesitas, is een groeiend en serieus probleem; niet alleen in Nederland, maar de hele wereld rond. Ongeveer de helft van de wereldbevolking kampt in meer of mindere mate met overgewicht. Daarom willen wij specifieke maatregelen invoeren om overgewicht terug te dringen. Om te beginnen willen wij de mogelijkheden tot georganiseerde schoolsport uitbreiden, en pleiten wij ervoor dat middelbareschool-leerlingen buitenschoolse activiteiten (zoals sport) zullen moeten doen om voor het middelbareschoolexamen te kunnen slagen. Ook pleiten wij voor het invoeren van een accijns op superongezond voedsel en ongezonde drank. Door deze "junkfoodaccijns" zal voedsel dat overdreven ongezonde hoeveelheden suiker (zoals frisdranken) en vet (zoals chips) bevat relatief duurder worden; tegelijkertijd moeten wij er echter ook voor zorgen dat groente en fruit in de supermarkt juist goedkoper worden. Verder pleiten wij ook voor dat het verboden wordt om op school junkfood te verkopen, aangezien het installeren van snoep- en frisdrankautomaten op middelbare en basisscholen, waar kleine kinderen er vrij toegang tot hebben, van een grote onverantwoordelijkheid en cynisme getuigt. Een positief bijkomend gevolg van deze junkfoodtax is natuurlijk ook het aanboren van een nieuwe inkomstenbron voor de Nederlandse schatkist, waarmee o.a. de stijgende zorgkosten kunnen worden gefinancierd.

 

Duurzame huisvesting

De RP wil een brede waaier aan subsidies en belastingvoordelen invoeren voor woningen die op een duurzame manier in hun eigen energie-, water- en warmtebehoeften voorzien, bijvoorbeeld door middel van het installeren van zonnepanelen, door het installeren van isolatie, of door het recyclen van regenwater.

Zie ook de onderwerpen: Eigen huis & Duurzaamheid.