begroting

de ReformPartij

Begroting en economisch herstel

Economie

Onder de verschillende kabinetten Rutte heeft ons land continu een budgettekort gehad! Dit laat zien dat de traditonele aanpak van enkel snoeien en besparen niet zijn vruchten afwerpt.

 

De reden dat enkel besparen niet werkt, is omdat onze huidige economie structureel ontwricht is: Wij moeten elk jaar meer geld uitgeven om ons land draaiende te houden dan dat er binnenkomt. Besparen is echter een kortetermijnoplossing die wel een onmiddelijk effect heeft, maar niet de wortels van het probleem aanpakt. Dat is de reden waarom het financiele & economische beleid van de afgelopen regeringen ons slechts windeieren heeft gelegd, aangezien er van een volstrekt gebrek aan langetermijnsvisie sprake is geweest in het regeringsbeleid.

 

De reden waarom onze economie uit balans is, is vanwege twee grote “boosdoeners”: Zorgkosten en sociale voorzieningen. Samen zijn dit de twee grootste kostenposten op het budget van de Nederlandse staat, en sinds het begin van de financiele crisis zijn deze twee uitgaven alleen nog maar groter geworden.

 

Omdat dit een fundamenteel probleem is dat een ernstige bedreiging vormt voor de financiele zekerheid van de Nederlandse staat zelf - en een probleem waar je een langetermijnoplossing voor nodig hebt, aangezien je het duidelijk niet met alleen besparen kunt oplossen - heeft de Reformpartij een oplossing ontwikkeld om dit probleem structureel op te lossen. Wij zien de oplossing voor dit probleem niet in meer snoeien in de sociale voorzieningen, maar in het groeien van de Nederlandse middenklasse, industrie en voornamelijk opstartbedrijfjes.

 

Kort samengevat is ons huidige probleem dat wij meer geld moeten uitgeven dan dat wij structureel binnenkrijgen. De oplossing moet dan dus ook zijn dat wij een manier vinden om meer geld binnen te krijgen dan dat wij uit hoeven te geven. Dit is het uitgangspunt dat wij hebben gebruikt.

 

Ten eerste willen wij een Nationaal Opstartfonds opzetten. Dit Fonds zal zowel werkende als werkloze burgers de benodigde ondersteuning geven om de stap te zetten om hun eigen bedrijf op te zetten. Dit zal coaching, juridisch advies en zelfs ook het geven van microkredieten inhouden. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk Nederlanders in staat te stellen om in hun eigen financiele behoeften te voorzien, in plaats van afhankelijk van anderen te moeten zijn. Op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat zoveel mogelijk van de anderhalf miljoen Nederlandse werklozen die er op dit moment zijn, veranderd kunnen worden in zelfstandige ondernemers, die dus niet langer van een uitkering afhankelijk zijn, waardoor deze kostenpost vanzelf lager wordt.

 

Ten tweede willen wij via het NOF ook gunstige leningen geven aan veelbelovende opstartbedrijfjes die in Nederland staan geregistreerd. Dit zullen grotere leningen zijn die opstartbedrijfjes zullen helpen om vaste voet aan de grond te krijgen, maar zullen echter wel een aantal voorwaarden hebben: 1) het zal een lening zijn – en zal dus geheel terugbetaald moeten worden, 2) de Nederlandse staat zal een aandeel van 10 tot 15% in het bedrijfje krijgen, en 3) het nieuwe bedrijfje zal gedurende de volgende 15 jaar niet uit Nederland mogen vertrekken. Op deze manier willen wij van Nederland het land met de meeste nieuwe bedrijven ter wereld maken. Een groot voordeel hiervan is dat wij het meeste geld dat wij zullen investeren ook uiteindelijk weer terug zullen krijgen, plus rente. Daarbovenop zal Nederland een aandeel krijgen in elk bedrijf dat dankzij deze lening het heeft gemaakt, wat betekent dat Nederland een gigantische nieuwe inkomstenbron aan zal boren. Dit is een systeem dat in landen zoals Israel al effectief wordt toegepast. Stel voor dat slechts één van deze bedrijfjes de nieuwe Facebook wordt, dan zal dit aandeel van 15% al genoeg zijn om het NOF meer dan winstgevend te maken, laat staan de belastinginkomsten en de lagere sociale kosten die daruit voortvloeien. Het is ook belangrijk om te begrijpen dat wij deze leningen bereikbaar willen maken voor alle opstartbedrijfjes die in Nederland geregistreerd worden, zonder een nationaliteitsvereiste.

 

Dankzij deze maatregel willen wij niet alleen het huidige Nederlandse budgettekort definitief oplossen, door de sociale en zorgkosten die wij moeten betalen structureel te verminderen, maar willen wij ook van Nederland het wereldwijde centrum voor opstartbedrijfjes en nieuwe technologie maken. Kortom: Wij willen van Nederland een land van ondernemers maken, in plaats van een land van werknemers.

 

Nieuwe Gulden

Of je nu voor- of tegenstander bent, je kan vraagtekens zetten bij de manier waarop de EU de afgelopen tijd heeft gefaald om adequaat op de verschillende crises in Europa en daarbuiten de reageren. Daarom wil de RP een landelijk referendum organiseren over de vraag of Nederland al dan niet in de EU en de Euro moet blijven, of dat wij onze eigen weg in moeten slaan. Stel dat Nederland ervoor zou kiezen om de EU te verlaten, dan houdt dat ook in dat de Nederlandse Gulden opnieuw zal worden ingevoerd als officieel betaalmiddel in Nederland.

Voor de voor- en nadelen hiervan, zie ook het standpunt: Europa & de Euro en het burgerinitiatief Nexit.

Begrotingsbeleid

Het begrotingsbeleid dat de Nederlandse regering sinds jaar en dag voert, zorgt ervoor dat economische schommelingen worden versterkt in plaats van opgevangen. Het is aan de overheid om in de jaren dat de staat een begrotingsoverschot heeft, niet aan de verleiding toe te geven om grote en niet-noodzakelijke uitgaven te doen, maar om in plaats daarvan een financiële reserve op te bouwen, zodat we in de mindere jaren niet onmiddelijk hoeven te gaan bezuinigen en terug te snoeien. In andere woorden pleiten wij voor een anticyclisch begrotingsbeleid in plaats van een cyclische begroting, waarbij wij tijdens de vette jaren onze reserves opbouwen zodat wij tijdens de magere jaren in de economie kunnen investeren.

 

Brievenbusmaatschappijen

Nederland huist een buitensporig aantal brievenbusmaatschappijen. Dit zijn bedrijven die alleen in naam (maar niet werkelijk) in Nederland zijn gevestigd, en daarom vrijwel geen belasting betalen. De RP vindt dat brievenbusmaatschappijen ook gewoon omzetbelasting en BTW moeten betalen, net zoals alle anderen bedrijven in Nederland.

 

Bedrijventerreinen

De afgelopen tien jaar zijn er door heel Nederland bedrijfsterreinen en kantoorgebouwen neergezet zonder dat daar een specifieke vraag naar was. Daarom staat er op dit moment zo'n acht miljoen vierkante meter aan kantoorruimte leeg, zonder dat deze gebouwen ooit zijn gebruikt. Het bouwen van bedrijventerreinen en kantoorgebouwen moet gestopt worden. Vanaf nu moet er eerst nut en noodzaak worden aangetoond voordat er gebouwd wordt. Als dit aanwezig is, moet worden gekeken of er eerst een al bestaand gebouw of terrein op kan worden geknapt. Als dit niet mogelijk is, moet gekeken worden of er binnen de bebouwde kom ergens een open ruimte gevonden kan worden. Alleen dan pas kan er buiten de bebouwde kom gekeken worden naar een mogelijk bouwterrein. Maar ook alleen dán pas. Verder willen wij een leegstandsbelasting invoeren, waarbij gebouwen die meer dan één jaar leegstaan worden belast als een vorm van ingrijpende landschapsvervuiling.

 

Buitenlandse overnames

Wij pleiten voor een aanscherping van de regels op de verkoop van Nederlandse bedrijven aan buitenlandse bedrijven, organisaties, investeringsgroepen, “consortia”, enzovoort. Wij vinden datt het moeilijker moet worden om zulk soort nutteloze en vaak van te voren al gedoemde “fusies” uit te voeren. De RP stelt dat Nederlandse bedrijven in principe in Nederlandse handen moeten blijven, vooral nutsbedrijven, zoals elektriciteits- en waterbedrijven.

 

Crisis- en herstelwet (C&H-wet)

Wij willen een onmiddelijke afschaffing van de C&H-wet, aangezien deze wet weinig meer dan een excuus voor regering is om megaprojecten zonder verzet er snel doorheen te jagen. In de praktijk is deze wet zowel een democratische aanfluiting als een ramp voor het milieu.

 

Joint Strike Fighter

De RP wilt dat er door het kabinet duidelijkheid gegeven wordt waarom de keuze voor een nieuwe straaljager naar de JSF is gegaan, in plaats van andere kandidaten zoals Saab of Eurofighter, of het meer kosteneffectief updaten van de F16, of zelfs de optie om in eigen land een inheems jachtvliegtuig te produceren. Als de uitleg ontoereikend blijkt, moet de Nederlandse deelname aan de Joint Strike Fighter onmiddelijk stop worden gezet. Op dit moment lijkt niemand in Nederland deze vliegtuigen echt te willen, behalve het kabinet. Om nog zout in de wonde te strooien, is er ondertussen door de Nederlandse regering al 1,2 miljard euro aan belastinggeld in de JSF geïnvesteerd, zonder dat wij voor dit geld enig product hebben ontvangen; en om de situatie nog erger te maken, heeft het kabinet aan de Amerikanen toegezegd om nog 500 miljoen euro extra in het JSF-project te investeren. Geld waarvan wij denken dat het beter gebruikt kan worden om de zorgpremies of het onderwijs betaalbaar te houden, de meer dan 1 miljoen Nederlandse werklozen bij te staan, opstartbedrijven te helpen om van de grond te komen, gezinnen te helpen om hun eerste huis te kunnen kopen, de faciliteiten voor effectieve inburgering uit te breiden, enzovoort.

 

Kilometerheffing

De RP is falikant tegen de invoering van een kilometerheffing; aangezien deze heffing de mensen beboet voor het feit dat ze geen andere optie dan de auto hebben om van en naar hun werk te komen of om hun kinderen naar school te brengen. In plaats van de mensen door middel van de kilometerheffing te beboeten voor het onvermogen van de regering om hen een redelijk alternatief voor de auto te geven, vinden wij dat er flink in het openbaar vervoer moet worden geïnvesteerd, zodat er meer opties voor het nemen van het openbaar vervoer beschikbaar komen, en het openbaar vervoer ook een stuk goedkoper wordt. Op deze manier moet de aanschaf van bijvoorbeeld een NS-jaarabonnement geen duizenden euro's per jaar meer kosten; aangezien veel mensen het openbaar vervoer wel willen gebruiken, maar dit met de huidige prijzen simpelweg te duur voor hen is, vooral vergeleken met de auto.

 

Junkfoodaccijns

Overgewicht en diabetes zijn een groeiend en alarmerend probleem; niet alleen in Nederland, maar overal ter wereld. Daarom wil de RP specifieke maatregelen invoeren om overgewicht en diabetes tegen te gaan. Om te beginnen willen wij een accijns op ongezond voedsel en ongezonde drank invoeren. Door deze "junkfoodaccijns" zal voedsel dat overdreven ongezonde hoeveelheden suiker (zoals frisdranken) en vet (zoals chips) bevat relatief duurder worden; tegelijkertijd moeten wij er ook voor zorgen dat groente en fruit goedkoper worden. In het verlengde hiervan worden de verkoop van frisdrank en snoep op school verboden, aangezien het van een grote onverantwoordelijkheid getuigt om een frisdrank- of snoepautomaat midden op een school te installeren. Een positief bijkomend gevolg van deze junkfoodaccijns is natuurlijk ook het aanboren van een nieuwe inkomstenbron voor de Nederlandse schatkist, waarmee o.a. de stijgende zorgkosten kunnen worden gefinancieerd.

Ontwikkelingshulp

Wij zijn niet blind voor het feit dat er in het buitenland ook armoede bestaat. Daarom moet de manier waarop Nederland ontwikkelingshulp uitvoert heruigedacht worden. In plaats van bedragen direct aan de regeringen van ontwikkelingslanden over te maken, kan het Nederlandse budget voor ontwikkelingshulp beter gebruikt worden om ter plaatse fysieke verbeteringen aan te leggen. In de praktijk zou dit bijvoorbeeld het aanleggen van infrastructuur, waterhuishouding en krachtcentrales inhouden. Op deze manier kan Nederland met een beperkt budget en binnen een relatief korte tijd grote resultaten bereiken die vele levens positief zullen beïnvloeden.

 

Wat wij bijvoorbeeld kunnen doen, is het aanleggen van dijken in gebieden die regelmatig door overstromingen worden bedreigd, zoals Bangladesh of op eilanden in de Stille Oceaan. Verder kunnen we wegen, spoorwegen en duurzame havens in Afrika aanleggen, scholen bouwen, schoolboeken maken en uitdelen; de mogelijkheden zijn eindeloos! Een pluspunt van deze manier van werken is dat deze werkzaamheden allemaal door Nederlandse bedrijven uitgevoerd kunnen worden, wat geld in de Nederlandse economie terugpompt en goed is voor de internationale uitstraling van de Nederlandse kenniseconomie; allemaal terwijl de inwoners van minder ontwikkelde gebieden van broodnodige hulp voorzien. Zo wordt het een win-win-situatie!

 

AOW

Wij zijn principieel tegen een verhoging van de AOW-leeftijd! Wij geloven dat er genoeg financiële middelen in de Nederlandse schatkist zijn om de AOW in stand te houden, ware het niet dat de deze door zowel het huidige als het afgelopen kabinet verspild worden aan onverstandige uitgaven, zoals de JSF, de Betuweroute, de EU, enzovoort. Om de AOW betaalbaar te houden, zullen wij echter wel andere delen van de Nederlandse regelgeving om moeten gooien; voornamelijk in de EU en de immigratiewetgeving, om het zo voor goedgeschoolde en gemotiveerde buitenlanders minder moeilijk te maken om hun steentje aan de Nederlandse economie en wetenschap bij te dragen.

Zie ook het onderwerp: Immigratie en Inburgering.

 

Kleinbedrijf / MKB

De RP wil dat het opzetten van een eigen bedrijfje eenvoudiger en goedkoper wordt. Niet alleen kunnen de kleine bedrijfjes van vandaag de Unilever, Shell en Philips van morgen zijn, maar het aanmoedigen en ondersteunen van mensen om hun eigen onderneming op te zetten, is een effectieve manier om banen te creëren en chronische werkeloosheid te bestrijden.

Wij willen dit voor elkaar krijgen door:

 

  • De huidige veelvoud aan rechtsvormen te vereenvoudigen. Op dit moment bestaan er vier verschillende ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid: De eenmanszaak, de maatschap, de commanditaire vennootschap en de vof. Dit is onnodig verwarrend voor beginnende ondernemers, die vaak niet weten welke rechtsvorm zij voor hun nieuwe bedrijf moeten kiezen. Er bestaat verder ook weinig onderscheid tussen de maatschap, de cv en de vof, aangezien deze vormen in principe allemaal varianten op de vof zijn, met hier-en-daar enige veranderingen. Om het makkelijker te maken voor startende ondernemers, willen wij de maatschap, de cv en de vof samenvoegen tot één enkele ondernemingsvorm: de vof. Dit zal een algemene ondernemingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid worden, bedoeld voor vennootschappen, partnerschappen en samenwerkingsverbanden, waarvan de onderlinge verhoudingen tussen de vennoten door middel van een vennootschapscontract verder uitgewerkt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van stille vennoten. Op deze manier kunnen deze drie vrijwel identieke vormen vereenvoudigd worden tot een enkele vorm.

 

  • Alle overbodige bureaucratische rompslomp af te schaffen. Dit houdt o.a. in dat de meeste taken die nu nog door de notaris worden uitgevoerd naar het stadhuis en/of het politiebureau worden overgebracht. Op deze manier is het niet meer nodig om naar de notaris te gaan om een eigen bedrijf of een vereniging op te richten, of om een document te laten legaliseren, aangezien dit allemaal op het stadhuis of bij de politie gedaan zal kunnen worden. Hierdoor wordt het voor de burger zowel goedkoper als bereikbaarder om bijvoorbeeld een eigen bedrijfje op te zetten.

 

  • Verder bestaat er op dit moment té weinig sociale zekerheid voor zelfstandige ondernemers. Dit is een schandalige situatie die onmiddelijk gerectificeerd moet worden.

 

  • Ook willen wij het Nationaal Opstartfonds oprichten, om kleine ondernemers zowel met training en advies als met kleine kredieten te ondersteunen in het opzetten van een eigen onderneming.

 

  • Daarnaast moet de kleinschaligheidsaftrek fors verhoogd worden en het belastingtarief over de eerste 40.000 euro winst verlaagd worden, maar alleen voor kleine bedrijven.

 

  • Ten laatste wil de RP er alles aan doen wat mogelijk is om Nederlanders aan te moedigen om hun eigen bedrijfje te beginnen en om hun eigen baas te worden, zodoende willen wij ook dat alle bedrijfjes die per jaar minder dan 5000 euro omzet hebben automatisch vrijgesteld zijn van het heffen van BTW, om het opstarten van een eigen bedrijfje zowel eenvoudiger als aantrekkelijker te maken.

 

Gegarandeerd bestaansminimum

Wij willen ook gaan experimenteren met het invoeren van een gegarandeerd bestaansminimum, waarbij elke Nederlandse burger maandelijks een vast bedrag van de overheid overgemaakt krijgt, in plaats van mogelijke WW- of ziektewetuitkeringen. De nog onvoldoende onderzochte mogelijkheden van het gegarandeerd bestaanminimum vinden wij zeer interessant, aangezien dit uiteindelijk goedkoper zou kunnen zijn dan het huidige stelsel van uitkeringen, doordat wij een hele laag bureaucratie zomaar zouden kunnen afschaffen. In een ideale situatie zouden wij vrijwel alle uitkeringen in een klap af kunnen schaffen en vervangen door één maandelijkse uitkering voor alle burgers, ongeacht hun omstandigheden, als gegarandeerde bestaansminimum. Precies hoe haalbaar dit is in de dagelijkse prakijk is nog niet helemaal zeker. Daarom pleit de RP ervoor om te gaan experimenteren met het invoeren van een gegarandeerd bestaansminimum in Nederland.

 

Nationaal Opstartfonds

Zie het onderwerp Nationaal Opstartfonds

 

Banken en financiële instellingen

Zie het onderwerp: Banken en financiële instellingen