banken

de ReformPartij

Banken en de financiële sector

Dankzij de financiële crisis begrijpen wij nu dat de bankensector een duidelijke behoefte aan staatstoezicht nodig heeft om op een verantwoordelijke en ethische manier te kunnen functioneren. Door de constatering dat de onverantwoordelijke praktijken die tot de financiële crisis hebben geleid nog altijd in de dagelijkse praktijk voor blijven komen, wil de DP strenger staatstoezicht op banken en financiële instanties, inclusief de volgende maatregelen:

 

  • Een van de oorzaken van de financiële crisis is de manier waarop de “ratings agencies” hun werk doen. In Amerika werden de vrijwel waardeloze “sub-prime” hypotheken door ratings-agentschappen als kwalitatief hoogstaand bestempeld, die die voor deze dienst door de hypotheekverstrekkers flink betaald kregen. Hieruit kunnen wij dus de conclusie trekken dat één belangrijk probleem waar wij een oplossing voor moeten zien te vinden de afwezigheid van een onafhankelijk beoordelingsagentschap is. Daarom willen wij een door de staat gereguleerd beoordelingsagentschap oprichten. In de praktijk zal dit agentschap onderdeel van de Nederlandse bank uit moeten maken, om er zo voor te zorg te dragen dat alle fianciële beoordelingen ook daadwerkelijk op de werkelijkheid zijn gebasseerd, en niet op basis van wie bereid is om het meeste te betalen.

 

  • De DP pleit er verder ook voor dat het aan bedrijven en organisaties die staatssteun of een reddingspakket hebben ontvangen niet langer wordt toegestaan om bonussen, gouden handdrukken en dergelijke aan hun bestuurders en personeel uit te betalen, totdat het bedrag van het reddingspakket is terugbetaald en het bedrijf weer in staat is om zichzelf te bedruipen. Ook vinden wij dat zulke bedrijven altijd een terugbetalingsregeling met de staat moeten afspreken, aangezien reddingspaketten voortaan alleen in de vorm van een lening moeten komen. Zo'n reddingslening kan waar nodig een zéér lage rente hebben, maar moet het uiteindelijk wel de bedoeling zijn dat deze weer terug worden betaald. Want wij moeten onszelf de vraag stellen: Waarom moet de burger betalen voor het wanbeleid van een handvol topbestuurders?

 

  • Ook pleit de RP voor het invoeren van een verbod op reclame voor financiële producten (zoals leningen, bankrekeningen en investeringsmiddelen) buiten bankfilialen. Wij geloven dat het onverantwoordelijk is om mensen aan te sporen om een lening aan te gaan als dat niet echt nodig is. In de praktijk zal reclame voor deze producten voortaan alleen binnen het bankfiliaal zelf beschikbaar zijn..