armoedebestrijding

de ReformPartij

Armoedebestrijding

Het valt niet te verdedigen dat er in ons land nog mensen rondlopen die in armoede of in nood moeten leven. Dit is Nederland, niet Bangladesh! Wij vinden het ook een onaanvaardbare situatie dat er in ons land nog mensen zijn die zo weinig inkomen hebben dat ze op voedselbanken moeten vertrouwen om voldoende te kunnen eten.

 

Om mensen met een laag inkomen een extra steuntje in de rug te geven, willen wij daarom de volgende maatregelen invoeren:

 

  • De invoering van een eerste schijf van E 3000,-- waarover geen inkomstenbelasting betaald hoeft te worden; dit zal vooral voor de allerlaagste inkomens zeer gunstig zijn.

 

  • De invoering van de maaltijdkaart naar Belgisch model. Dit is een betaalkaart waarop maandelijks door de werkgever/uitkeringsinstantie een bedrag zal worden gezet dat uit een klein percentage van het loon van de werknemer, bestaat, aangevuld met een klein bedrag dat van de werknemer zelf afkomstig is, en dat alleen voor het betalen van boodschappen kan worden gebruikt. Een voordeel van de maaltijdkaart is dat dit in feite een vorm van loon is waarover geen belasting wordt betaald.

 

  • Invoering van de Nationale Maximumhuur, om ervoor te zorgen dat er voor iedereen altijd adequate woonruimte beschikbaar is.

 

  • Een vereenvoudiging van de procedure rond de kinderopvangtoeslag voor werkende ouders en een verhoging van de toeslag op een glijdende schaal, waardoor ouders met een lager inkomen een lager bedrag voor de kinderopvang hoeven te betalen dan ouders met een hoger inkomen. In plaats van de huidige regeling, waarin de kinderopvangtoeslag door de belastingdienst wordt behandeld en berekend alsof het een belastingteruggaaf is, moet de toeslag direct door de belastingdienst aan de instelling voor kinderopvang worden doorberekend, zodat de uiteindelijke rekening die door de ouders betaald moet worden zonder tussenkomst lager wordt; zonder bureaucratische rompslomp, en zonder maanden te hoeven wachten op een mogelijke terugbetaling van de kosten van kinderopvang door de belastingdienst.

 

Zie ook: het onderwerp: Werkloosheid, het onderwerp: Maaltijdkaart, het onderwerp: Nationale Maximumhuur, het onderwerp: Nationaal Opstartfonds, het onderwerp: Huisvesting, het onderwerp: Ontwikkelingshulp en het onderwerp: Vrijhandel en de Wereldhandelsorganisatie.